Rådgiving til bønder

TINE Rådgiving skal i samspill med TINE Rådgiving og Medlem i regionene bidra til økt konkurransekraft hos TINE-produsenten samt gjøre det attraktivt å være TINE-medlem. Vi drifter også Ku- og Geitkontrollen

TINE Rådgiving har kompetanse innen fagområdene fôring, økonomi, veivalg, mjølkekvalitet, helse og dyrevelferd, teknikk og mjølkeutstyr, husdyrkontroll og systemutvikling.

TINE Rådgiving skal i samspill med TINE Rådgiving og Medlem i regionene bidra til økt konkurransekraft hos TINE-produsenten samt gjøre det attraktivt å være TINE-medlem.

TINE Rådgiving skal gjennom samordning styrke den faglige oppdateringen av TINE-rådgiverne og få til en kostnadseffektiv utvikling av rådgivingsverktøy.

TINE Rådgiving arbeider med og har ansvar for:

  • drift og utvikling av Ku- og Geitkontrollen
  • utvikling av rådgivningsverktøy og tjenester for rådgiver og mjølkeprodusent
  • fag og spisskompetanse innen mjølkeproduksjonen
  • forskning innen melkeproduksjonen
  • samarbeid med nasjonale og internasjonale organisasjoner og myndigheter

Les mer på TINE Rådgiving og Medlems nettsider