Gunnar Hovland

Konsernsjef

Startet i TINE i 1996 som org sjef. Var deretter adm. dir i TINE Biomarin før han var direktør for TINE Ingrediens og deretter konserndirektør i TINE med ansvar for salg, eksport og marin virksomhet frem til 2008. Fra 2008 til 2011 var han adm dir i Trondheim Kraft. Etter fusjon med Fjordkraft var han også viseadm dir i Fjordkraft. Har ledet BN Bank siden 2011 og har vært en av pionerene innen digitalisering og robotisering i bank. Bred erfaring fra styreverv i ulike bransjer

Gunnar Hovland er utdannet cand agric ved UMB, har MBA fra NHH, Executive Management Programme fra Insead og Artificial Intelligence: Implications on business Strategy fra MIT Management Sloan School

Kristin Muri Møller

Konserndirektør CFO

Kristin Muri Møller er TINEs nye CFO og har over 20 års fartstid i Telenor-systemet og tar med seg solid kompetanse fra tilsvarende stilling i Telenor Norge. Hun har jobbet med både Telenors norske og internasjonale drift og vært tett på utviklingsreisen som telegiganten har vært gjennom de siste årene, og kan også vise til gode resultater på kostnadseffektivisering, modernisering og utvikling av sterke team

Kristin er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Tina Hermansson Berg

Konserndirektør for HR, kommunikasjon og bærekraft

Hermansson Berg er svensk av opprinnelse og har bred erfaring fra ledende stillinger innen både HR og kommunikasjon fra selskaper som Volvo Cars, Mölnlycke Health Care, Peab og Bring Frigo.

Tina Hermansson berg har Bachelor of Science in Business Administration/ Human Resource Development and Labor Relations fra Universitetet i Gøteborg

Per Ivar Berg

Konserndirektør produksjon

Berg begynte i TINE sommeren 2013. Han kom fra stillingen som adm. direktør­ i Skala AS (tidligere Landteknikk) som han hadde siden 2008. Per Ivar Berg har betydelig ledererfaring fra over 20 år innen både norsk og internasjonal industriell produksjon. Berg startet sin yrkeskarriere i Peterson AS, deretter i Norske Skog AS, der han blant annet var fabrikkdirektør ved Norske Skog Follum. Han var også produksjons- og vedlikeholdssjef ved Norske Skog Saugbrugs og etter det, fabrikkdirektør ved Norske Skog Parenco BV i Nederland. Berg er styreleder i Skala Foodtech AS.

Per Ivar Berg er utdannet sivilingeniør fra Institutt for kjemiteknikk ved NTNU i Trondheim. I tillegg har han gjennomført ulike lederutviklingsprogram i Norge så vel som i utlandet.

Aniela Gjøs

Konserndirektør logistikk

Aniela Gjøs begynte i TINE desember 2013. Hun har hatt logistikk som fagområde i hele sitt yrkesaktive liv, og kom fra stillingen som konsernsjef i Ontime Logistics AS. Før det hadde hun flere lederstillinger, deriblant logistikkdirektør i Ringnes AS og konsern­direktør Distribusjonsnett i Posten.

Aniela er utdannet sivilingeniør fra Industrial organization and management, Silesian University of Technology og Bedriftsøkonom fra BI. I tillegg har hun tatt flere etterutdanningsprogrammer på internasjonale universiteter som Stanford, INSEAD og Oxford. Hun sitter i Styret til MG Mestergruppen AS.

Vegard Gillebo

Konserndirektør salg Dagligvare og KBS

15 års fartstid i Coca-Cola European Partners Norge og har blant annet hatt roller som KAM i DV og KBS, Kanaldirektør KBS og Direktør DV og KBS. I tillegg har han hatt en viktig rolle i flere endringsprosjekter under sin tid Coca-Cola European Partners Norge.

MsC i Business Administration and Economics (Siviløkonom) fra Handelshögskolan ved Umeå Universitet og Universidad de Sevilla.

Richard Lawrence

Konserndirektør Marked & Internasjonal.

Terje Døsrønningen

Konserndirektør Salg Partner, Ingrediens og Nye Kanaler.

Jobbet med mat og matproduksjon som kokk og kjøkkensjef. Døsrønningen begynte i TINE 1997 og har hatt ulike roller i FoU, Fjordland og Salg som blant annet produktutvikler, KAM, salgssjef og salgsdirektør.

Kokk, Kostøkonom.

Johnny Ødegård

Konserndirektør rådgiving og medlemsservice, politikk og samfunnskontakt

Ødegård har hatt sitt virke i TINE siden 2011. Han kom fra Felleskjøpet, der han hadde arbeidet med næringspolitikk og har også erfaring fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Han er styremedlem i TUN Media AS.

Johnny Ødegård har sin utdannelse fra Norges Landbrukshøgskole med spesialisering innen landsbruksøkonomi.

Elisabeth Tapper

Konserndirektør for langsiktig innovasjon og digitalisering

Tapper har 16 års erfaring med marketing og innovasjonsarbeid fra Orkla og L´Oréal. Hun har også vært Marketingdirektør i Pierre Robert Group og Chief Digital Officer i Orkla Health. Hadde videre en sentral rolle i Orklas oppkjøp av finske Nanso-group og jobbet et år i London hos Your.MD, et av verdens ledende start-up miljø innen health tech.

Elisabeth Tapper har MsC i Industriell Økonomi og Teknologiledelse (Sivilingeniør) fra NTNU og HEC Lausanne.

Konsernsjefen utpeker de øvrige medlemmene av konsernledelsen. Konsernledelsen har fagansvar for forskjellige områder av TINEs virksomhet.