Konsernledelsen

Konsernsjefen har ansvar for den daglige driften av TINE og skal følge de retningslinjene og pålegg styret har gitt.

Konsernsjefen utpeker de øvrige medlemmene av konsernledelsen. Konsernledelsen har fagansvar for forskjellige områder av TINEs virksomhet.

Hanne Refsholt

Konsernsjef

Last ned foto av Hanne Refsholt

Refsholt har jobbet i TINE siden 1988, med et kort avbrekk i perioden 1996-1998 som direktør i Kjøttbransjens Landsforbund. Hun startet som konsulent i TINE FoU Senter, var deretter direktør for FoU 1998-2001 for så å bli viseadministerende direktør­ i TINE Norske Meierier. Hun ble visekonsernsjef i TINE Gruppa fra 2002 og utnevnt til konsernsjef i 2005. Refsholt er styreleder i Røde Kors-sentrene og styremedlem i Norsk Landbrukssamvirke, Dagligvareleverandørenes Forening (DLF) samt Arcus AS.

Hanne Refsholt er utdannet Cand. Agric ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Hun har en MBA fra Handelshøyskolen BI og masterstudier ved HEC, Paris og SAID, Oxford.

Jørn Spakrud

Konserndirektør Økonomi, Finans, Virksomhetsstyring, IKT og TINE Råvare

Last ned foto av Jørn Spakrud

Spakrud begynte i TINE i 2008 og kom da fra 11 år i Yara International ASA/Norsk Hydro ASA med erfaring fra ulike stillinger innenfor økonomi og finans. Før dette arbeidet han i seks år innen revisjon i Deloitte AS. Spakrud er styreleder i MP Pensjon, Fjordland AS og styremedlem i Skala Prosessteknikk AS.

Jørn Spakrud er utdannet siviløkonom og statautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole.

Per Ivar Berg

Konserndirektør produksjon

Last ned foto av Per Ivar Berg

Berg begynte i TINE sommeren 2013. Han kom fra stillingen som adm. direktør­ i Skala AS (tidligere Landteknikk) som han hadde siden 2008. Per Ivar Berg har betydelig ledererfaring fra over 20 år innen både norsk og internasjonal industriell produksjon. Berg startet sin yrkeskarriere i Peterson AS, deretter i Norske Skog AS, der han blant annet var fabrikkdirektør ved Norske Skog Follum. Han var også produksjons- og vedlikeholdssjef ved Norske Skog Saugbrugs og etter det, fabrikkdirektør ved Norske Skog Parenco BV i Nederland. Berg er styreleder i Skala Foodtech AS.

Per Ivar Berg er utdannet sivilingeniør fra Institutt for kjemiteknikk ved NTNU i Trondheim. I tillegg har han gjennomført ulike lederutviklingsprogram i Norge så vel som i utlandet.

Aniela Gjøs

Konserndirektør logistikk

Last ned foto av Aniela Gjøs

Gjøs begynte i TINE desember 2013. Hun har hatt logistikk som fagområde i hele sitt yrkesaktive liv, og kom fra stillingen som konsernsjef i Ontime Logistics AS. Før det hadde hun flere lederstillinger, deriblant logistikkdirektør i Ringnes AS og konsern­direktør Distribusjonsnett i Posten. Hun er styremedlem i Tomra Systems ASA og medlem av valg­komiteen i NHO.

Aniela Gjøs er sivilingeniør fra Silesian University of Technology, bedriftsøkonom fra BI og etterutdannet på Stanford University­ og Insead.

Kathrine Mo

Konserndirektør Innovasjon & Marked

Mobil: 97513253

Last ned foto av Kathrine Mo

Mo kom til TINE 1. oktober 2014 fra stillingen som Vice President Brand Management i Statoil. Hun har bred yrkeserfaring innen markedsføring og merkevarebygging fra norske og utenlandske selskaper som Procter & Gamble, Ringnes, Coca-Cola, Telenor og Statoil.

Kathrine Mo er utdannet ved Ecole des Hautes Etudes i Lausanne, Sveits i 1988.

Vegard Gillebo

Konserndirektør salg Dagligvare og KBS

Mobil: 91352795

Last ned foto av Vegard Gillebo

15 års fartstid i Coca-Cola European Partners Norge og har blant annet hatt roller som KAM i DV og KBS, Kanaldirektør KBS og Direktør DV og KBS. I tillegg har han hatt en viktig rolle i flere endringsprosjekter under sin tid Coca-Cola European Partners Norge.

MsC i Business Administration and Economics (Siviløkonom) fra Handelshögskolan ved Umeå Universitet og Universidad de Sevilla.

Atle Jacobsen

Konserndirektør TINE Internasjona

Mobil: 97526599

Last ned foto av Atle Jacobsen

Ulike stillinger i FMCG-selskaper (fast moving consumer goods) og PepsiCo Nordic, Global Sales & Marketing Director i GV Rieber Oils. Begynte i TINE i 2017.

Siviløkonom fra University of Stratclyde i Glasgow.

Terje Døsrønningen

Konserndirektør Salg Partner, Ingrediens og Nye Kanaler.

Mobil: 91879158

Last ned foto av Terje Døsrønningen

Jobbet med mat og matproduksjon som kokk og kjøkkensjef. Døsrønningen begynte i TINE 1997 og har hatt ulike roller i FoU, Fjordland og Salg som blant annet produktutvikler, KAM, salgssjef og salgsdirektør.

Kokk, Kostøkonom.

Lise Falkfjell

Konserndirektør HR & HMS

Mobil: 977 48 362

Last ned foto av Lise Falkfjell

17 års fartstid i TINE og har blant annet hatt roller som konstituert daglig leder for Sunniva Drikker AS og direktør for konsernutvikling, i tillegg til prosjektlederansvar for flere strategiske prosjekter.

Hovedfag i psykologi (cand. polit.) fra NTNU og en master i økonomi, administrasjon og ledelse fra ESCP/EAP og Handelshøyskolen BI.

Johnny Ødegård

Direktør rådgiving og medlemsservice, politikk og samfunnskontakt

Last ned foto av Johnny Ødegård

Ødegård har hatt sitt virke i TINE siden 2011. Han kom fra Felleskjøpet, der han hadde arbeidet med næringspolitikk og har også erfaring fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Han er styremedlem i TUN Media AS.

Johnny Ødegård har sin utdannelse fra Norges Landbrukshøgskole med spesialisering innen landsbruksøkonomi.

Lars Galtung

Direktør kommunikasjon og bærekraft

Mobil: 982 14 812

Last ned foto av Lars Galtung

Galtung begynte i TINE i 2009. Han kom fra stillingen som kommunikasjons­direktør i den nordiske strømbørsen Nord Pool AS/NASDAQ OMX. Han har jobbet med journalistikk og kommunikasjonsrådgivning mesteparten av sitt yrkes­aktive liv, blant annet i Finansavisen, Sparebankforeningen og i flere børsnoterte selskaper gjennom PR-selskapet Grey Communications International.

Galtung er utdannet ved Hærens Krigsskole og Norges Handelshøyskole.