Konsernsjefen utpeker de øvrige medlemmene av konsernledelsen. Konsernledelsen har fagansvar for forskjellige områder av TINEs virksomhet.

  

Ann-Beth Freuchen

Konsernsjef

Ann-Beth Freuchen har 25 års erfaring fra FMCG-bransjen og erfaring fra en rekke kommersielle lederjobber og utvikling av flere av landets mest kjente merkevarer, innenfor porteføljene til Nidar, Lilleborg, KiMs og Orkla Foods. Hun har ledet Orkla Foods Nordics & Baltics, som konserndirektør, Orklas største virksomhetsområde. Freuchen har operativ og strategisk erfaring fra flere større endringsprosjekter i komplekse verdikjeder.

Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI

Kristin Muri Møller

Konserndirektør CFO

Kristin Muri Møller har over 20 års erfaring fra Telenor-systemet hvor hun hadde tilsvarende stilling. Hun har jobbet med både Telenors norske og internasjonale drift og vært tett på utviklingsreisen som telegiganten har vært gjennom, og kan også vise til gode resultater på kostnadseffektivisering, modernisering og utvikling av sterke team

Kristin er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Christian Granlund

Konserndirektør for operasjonell enhet: logistikk og produksjon

Christian Granlund startet i TINE 1. november 2021. Han kommer fra stillingen som VP Integrated Supply Chain i Carlsberg Bryggerier sin danske virksomhet. Der hadde han ansvar for produksjon og logistikk. I tillegg til erfaring fra Vectura AS, der han var administrerende direktør, har han også nesten 10 år bak seg i Ringnes. Der hadde han ulike roller som både logistikkdirektør og salgsdirektør uteliv, i tillegg til ansvar for produksjon på vannfabrikkene Farris og Imsdal. Før dette var han fem år i TINE med roller innenfor ledelse av både plan og prognose avdelingene. Siden starten av karrieren hans, med tre år i forsvaret, har han alltid jobbet med ledelse. Han har over 20 års erfaring fra leverandørindustrien i FMCG med seg.

Siviløkonom fra handelshøyskolen BI i Sandvika. I tillegg har han en Executive MBA fra Copenhagen Business School.

Johnny Ødegård

Konserndirektør TINE rådgiving og medlemsservice

Ødegård har hatt sitt virke i TINE siden 2011. Han kom fra Felleskjøpet, der han hadde arbeidet med næringspolitikk og har også erfaring fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Han er styremedlem i TUN Media AS.

Johnny Ødegård har sin utdannelse fra Norges Landbrukshøgskole med spesialisering innen landsbruksøkonomi.

Mads Bendixby

Konserndirektør HR, kommunikasjon og samfunnskontakt

Henrik Bachke Madsen

Konserndirektør IT og digitalisering

Erik Smith-Hansen

Konserndirektør internasjonal