Konsernledelsen

Konsernsjefen har ansvar for den daglige driften av TINE og skal følge de retningslinjene og pålegg styret har gitt.

Konsernsjefen utpeker de øvrige medlemmene av konsernledelsen. Konsernledelsen har fagansvar for forskjellige områder av TINEs virksomhet.

 • Hanne Refsholt 2, foto: Foto: Kaia Means kilde:

  Hanne Refsholt

  Konsernsjef

  Last ned foto av Hanne Refsholt

  VisSkjul arbeidserfaring og utdanning

  Refsholt har jobbet i TINE siden 1988, med et kort avbrekk i perioden 1996-1998 som direktør i Kjøttbransjens Landsforbund. Hun startet som konsulent i TINE FoU Senter, var deretter direktør for FoU 1998-2001 for så å bli viseadministerende direktør­ i TINE Norske Meierier. Hun ble visekonsernsjef i TINE Gruppa fra 2002 og utnevnt til konsernsjef i 2005. Refsholt er styreleder i Røde Kors-sentrene og styremedlem i Norsk Landbrukssamvirke, Dagligvareleverandørenes Forening (DLF) samt Arcus AS.

  Hanne Refsholt er utdannet Cand. Agric ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Hun har en MBA fra Handelshøyskolen BI og masterstudier ved HEC, Paris og SAID, Oxford.

 • Jørn Spakrud, foto: Foto: Yvonne Holth kilde:

  Jørn Spakrud

  Konserndirektør økonomi og finans, IKT, TINE Råvare

  Last ned foto av Jørn Spakrud

  VisSkjul arbeidserfaring og utdanning

  Spakrud begynte i TINE i 2008 og kom da fra 11 år i Yara International ASA/Norsk Hydro ASA med erfaring fra ulike stillinger innenfor økonomi og finans. Før dette arbeidet han i seks år innen revisjon i Deloitte AS. Spakrud er styreleder i MP Pensjon, Fjordland AS og styremedlem i Skala Prosessteknikk AS.

  Jørn Spakrud er utdannet siviløkonom og statautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole.

 • Ny konserndirektør produksjon fra 17. juni 2013

  Per Ivar Berg

  Konserndirektør produksjon

  Last ned foto av Per Ivar Berg

  VisSkjul arbeidserfaring og utdanning

  Berg begynte i TINE sommeren 2013. Han kom fra stillingen som adm. direktør­ i Skala AS (tidligere Landteknikk) som han hadde siden 2008. Per Ivar Berg har betydelig ledererfaring fra over 20 år innen både norsk og internasjonal industriell produksjon. Berg startet sin yrkeskarriere i Peterson AS, deretter i Norske Skog AS, der han blant annet var fabrikkdirektør ved Norske Skog Follum. Han var også produksjons- og vedlikeholdssjef ved Norske Skog Saugbrugs og etter det, fabrikkdirektør ved Norske Skog Parenco BV i Nederland. Berg er styreleder i Skala Foodtech AS.

  Per Ivar Berg er utdannet sivilingeniør fra Institutt for kjemiteknikk ved NTNU i Trondheim. I tillegg har han gjennomført ulike lederutviklingsprogram i Norge så vel som i utlandet.

 • Konserndirektør Logistikk fra 1. desember 2013

  Aniela Gjøs

  Konserndirektør logistikk

  Last ned foto av Aniela Gjøs

  VisSkjul arbeidserfaring og utdanning

  Gjøs begynte i TINE desember 2013. Hun har hatt logistikk som fagområde i hele sitt yrkesaktive liv, og kom fra stillingen som konsernsjef i Ontime Logistics AS. Før det hadde hun flere lederstillinger, deriblant logistikkdirektør i Ringnes AS og konsern­direktør Distribusjonsnett i Posten. Hun er styremedlem i Tomra Systems ASA og medlem av valg­komiteen i NHO.

  Aniela Gjøs er sivilingeniør fra Silesian University of Technology, bedriftsøkonom fra BI og etterutdannet på Stanford University­ og Insead.

 • Kathrine Mo

  Kathrine Mo

  Konserndirektør marked og internasjonal virksomhet

  Last ned foto av Kathrine Mo

  VisSkjul arbeidserfaring og utdanning

  Mo kom til TINE 1. oktober 2014 fra stillingen som Vice President Brand Management i Statoil. Hun har bred yrkeserfaring innen markedsføring og merkevarebygging fra norske og utenlandske selskaper som Procter & Gamble, Ringnes, Coca-Cola, Telenor og Statoil.

  Kathrine Mo er utdannet ved Ecole des Hautes Etudes i Lausanne, Sveits i 1988.

 • Eirik Selmer-Olsen, foto: Foto: Yvonne Holth kilde:

  Eirik Selmer-Olsen

  Konserndirektør forskning og utvikling

  Last ned foto av Eirik Selmer-Olsen

  VisSkjul arbeidserfaring og utdanning

  Selmer-Olsen begynte i TINE i 1989 og har hatt flere ulike stillinger innenfor TINE FoU Senter, senest som FoU-direktør fra 2008. Han har også bakgrunn som konsulent i Meierienes Bygningskontor. Selmer-Olsen er styreleder Bionær-programmet i Norges forskningsråd, nestleder konsernstyret Nofima AS samt styremedlem Norseland Inc. og Måltidets Hus AS.

  Eirik Selmer-Olsen er utdannet Cand.Agric ved Universitetet for miljø- og biovitenskap og er Dr. Scient fra samme universitet. Graden tok han innen ressursutnyttelse i næringsmiddelindustrien.

 • Lise Falkfjell (002)

  Lise Falkfjell

  Konserndirektør forretningsutvikling, HR, strategi

  Telefon: +47 977 48 362

  Last ned foto av Lise Falkfjell

  VisSkjul arbeidserfaring og utdanning

  Falkfjell begynte i TINE i 2001 og har blant annet hatt roller som konstituert daglig leder for Sunniva Drikker, og direktør for konsernutvikling, i tillegg til prosjektlederansvar for flere strategiske prosjekter.

  Lise Falkfjell har et hovedfag i psykologi (cand.polit.) fra NTNU og en master i økonomi, administrasjon og ledelse fra Handelshøyskolen BI.

 • Johnny Ødegård

  Johnny Ødegård

  Direktør rådgiving og medlem, politikk og samfunnskontakt

  Last ned foto av Johnny Ødegård

  VisSkjul arbeidserfaring og utdanning

  Ødegård har hatt sitt virke i TINE siden 2011. Han kom fra Felleskjøpet, der han hadde arbeidet med næringspolitikk og har også erfaring fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Han er styremedlem i TUN Media AS.

  Johnny Ødegård har sin utdannelse fra Norges Landbrukshøgskole med spesialisering innen landsbruksøkonomi.

 • Lars Galtung

  Lars Galtung

  Direktør kommunikasjon og samfunnsansvar

  Telefon: +47 982 14 812

  Last ned foto av Lars Galtung

  VisSkjul arbeidserfaring og utdanning

  Galtung begynte i TINE i 2009. Han kom fra stillingen som kommunikasjons­direktør i den nordiske strømbørsen Nord Pool AS/NASDAQ OMX.

  Galtung er utdannet ved Hærens Krigsskole og Norges Handelshøyskole. Han har jobbet med journalistikk og kommunikasjonsrådgivning mesteparten av sitt yrkes­aktive liv, blant annet i Finansavisen, Sparebankforeningen og i flere børsnoterte selskaper gjennom PR-selskapet Grey Communications International.