Konsernsjefen utpeker de øvrige medlemmene av konsernledelsen. Konsernledelsen har fagansvar for forskjellige områder av TINEs virksomhet.

  

Gunnar Hovland

Konsernsjef

Startet i TINE i 1996 som org sjef. Var deretter adm. dir i TINE Biomarin før han var direktør for TINE Ingrediens og deretter konserndirektør i TINE med ansvar for salg, eksport og marin virksomhet frem til 2008. Fra 2008 til 2011 var han adm dir i Trondheim Kraft. Etter fusjon med Fjordkraft var han også viseadm dir i Fjordkraft. Har ledet BN Bank siden 2011 og har vært en av pionerene innen digitalisering og robotisering i bank. Bred erfaring fra styreverv i ulike bransjer

Gunnar Hovland er utdannet cand agric ved UMB, har MBA fra NHH, Executive Management Programme fra Insead og Artificial Intelligence: Implications on business Strategy fra MIT Management Sloan School

Ann-Beth Freuchen

Visekonsernsjef og konserndirektør for kommersiell enhet

Ann-Beth Freuchen har 25 års erfaring fra FMCG-bransjen og erfaring fra en rekke kommersielle lederjobber og utvikling av flere av landets mest kjente merkevarer, innenfor porteføljene til Nidar, Lilleborg, KiMs og Orkla Foods. Hun har ledet Orkla Foods Nordics & Baltics, som konserndirektør, Orklas største virksomhetsområde. Freuchen har operativ og strategisk erfaring fra flere større endringsprosjekter i komplekse verdikjeder.

Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI

Kristin Muri Møller

Konserndirektør CFO

Kristin Muri Møller er TINEs nye CFO og har over 20 års fartstid i Telenor-systemet og tar med seg solid kompetanse fra tilsvarende stilling i Telenor Norge. Hun har jobbet med både Telenors norske og internasjonale drift og vært tett på utviklingsreisen som telegiganten har vært gjennom de siste årene, og kan også vise til gode resultater på kostnadseffektivisering, modernisering og utvikling av sterke team

Kristin er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Tina Hermansson Berg

Konserndirektør for HR, kommunikasjon og bærekraft

Hermansson Berg er svensk av opprinnelse og har bred erfaring fra ledende stillinger innen både HR og kommunikasjon fra selskaper som Volvo Cars, Mölnlycke Health Care, Peab og Bring Frigo.

Tina Hermansson berg har Bachelor of Science in Business Administration/ Human Resource Development and Labor Relations fra Universitetet i Gøteborg

Christian Granlund

Konserndirektør for operasjonell enhet: logistikk og produksjon

Christian Granlund startet i TINE 1. november 2021. Han kommer fra stillingen som VP Integrated Supply Chain i Carlsberg Bryggerier sin danske virksomhet. Der hadde han ansvar for produksjon og logistikk. I tillegg til erfaring fra Vectura AS, der han var administrerende direktør, har han også nesten 10 år bak seg i Ringnes. Der hadde han ulike roller som både logistikkdirektør og salgsdirektør uteliv, i tillegg til ansvar for produksjon på vannfabrikkene Farris og Imsdal. Før dette var han fem år i TINE med roller innenfor ledelse av både plan og prognose avdelingene. Siden starten av karrieren hans, med tre år i forsvaret, har han alltid jobbet med ledelse. Han har over 20 års erfaring fra leverandørindustrien i FMCG med seg.

Siviløkonom fra handelshøyskolen BI i Sandvika. I tillegg har han en Executive MBA fra Copenhagen Business School.

Johnny Ødegård

Konserndirektør rådgiving og medlemsservice, politikk og samfunnskontakt

Ødegård har hatt sitt virke i TINE siden 2011. Han kom fra Felleskjøpet, der han hadde arbeidet med næringspolitikk og har også erfaring fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Han er styremedlem i TUN Media AS.

Johnny Ødegård har sin utdannelse fra Norges Landbrukshøgskole med spesialisering innen landsbruksøkonomi.

Elisabeth Tapper

Konserndirektør for langsiktig innovasjon og digitalisering

Tapper har 16 års erfaring med marketing og innovasjonsarbeid fra Orkla og L´Oréal. Hun har også vært Marketingdirektør i Pierre Robert Group og Chief Digital Officer i Orkla Health. Hadde videre en sentral rolle i Orklas oppkjøp av finske Nanso-group og jobbet et år i London hos Your.MD, et av verdens ledende start-up miljø innen health tech.

Elisabeth Tapper har MsC i Industriell Økonomi og Teknologiledelse (Sivilingeniør) fra NTNU og HEC Lausanne.