Styret i TINE

 

Marit Haugen

Styreleder

Telefon: +47 95 93 43 04

Rolf Øyvind Thune

Nestleder

Mobil: +47 90 11 67 89

Anne Berit Løset

Styremedlem

Telefon: + 47 99 25 44 59

Solveig Bratteng Rønning

Styremedlem

Telefon: + 47 90 72 33 24

Asgeir Pollestad

Styremedlem

Telefon: +47 92 05 33 63

Hans Olav Minsås

Styremedlem

Mobil: +47 402 27 746

Bjørnar Gjerde

Styremedlem

Mobil: +47 94 87 40 04

Tor Arne Johansen

Styremedlem (ansatt)

Telefon: + 47 90 01 52 35

Elin Johanne Aarvik

Styremedlem (ansatt)

Telefon: +47 92 88 85 58

Jeffrey Thomas

Styremedlem (ansatt)

Telefon: +47 95 47 80 44

Ottar Råd

Styremedlem (ansatt)

Mobil: +47 91 30 24 37