Jarlsberg® fra ostehjul i biter

Jarlsberg® – vår største eksportartikkel

Årlig konsumeres det mer enn 23.000 tonn Jarlsberg® i verden.

Jarlsberg® er en internasjonal merkevare og er i dag konkurransedyktig i internasjonale markeder. Omkring 60 prosent av produksjonen av Jarlsberg® i Norge går til eksport. I tillegg produseres Jarlsberg® på linsens i USA og Irland for salg på det internasjonale markedet. Det foretas dessuten bearbeiding, foredling og pakking av annen ost ved TINE-anlegg i Storbritannia og i Sverige. Det eksporteres i tillegg brunost (G35), Ridder og Snøfrisk til mange land.

I 1928 ble Norske Meieriers Eksportlag dannet. Selskapet skulle organisere en samlet eksport av norske melkeprodukter – spesielt smør – fra norske bønder. Jarlsberg® som ble utviklet og lansert i Norge i 1956, fikk en litt treg start på hjemmemarkedet. Derfor ble det besluttet å eksportere denne. Fra midten av 60-tallet startet en beskjeden eksport av Jarlsberg® til England og Tyskland. I 1965 tok TINEs daværende eksportdirektør en Jarlsberg® under armen og reiste til New York. Det var opptakten til suksessen for Jarlsberg® i USA og andre land. Nå spiser amerikanerne mer enn ett tonn Jarlsberg® i timen.

Størst i USA

USA er fortsatt området med størst omsetning av Jarlsberg® utenfor Norge. Der selges osten i hele ni av ti supermarkeder.  Norseland Inc foredler, markedsfører og distribuerer Jarlsberg® og andre spesialoster fra TINE og øvrige produsenter til dagligvare- og storhusholdningsmarkedet i USA. De har også en avdeling i Canada. Det blir også produsert Jarlsberg® i USA som selges på det amerikanske markedet. Noe blir også eksport fra USA til Australia.

Hver eneste Jarlsberg®  vendes for hånd(displayname)
Hver eneste Jarlsberg® vendes for hånd (caption)

Sterk merkevare i Australia

TINEs partner Cantarella Bros. Pty i Australia har gjennom mange år med systematisk merkevarebygging av Jarlsberg® opparbeidet en meget sterk posisjon for osten i dagligvarekjedene i det australske markedet. Australia er en god nummer to når det gjelder konsum av Jarlsberg® i verden.

Øker i Storbritannia

I England har vi et heleid datterselskap som heter Norseland Ltd. De markedsfører seg som en nyskapende ostespesialist. På et kontinent hvor cheddar er den mest populære ostetypen, har Jarlsberg® en god utvikling, til tross for kvotebegrensninger. Jarlsberg® og andre norske spesialiteter har vært å finne på det engelske markedet siden tidlig på 60-tallet. På fabrikken i Somerset videreutvikles, markedsføres og distribueres  også andre spesialoster til dagligvaremarkedet i England.

Nordens mester i ost

I Norden selges og markedsføres Jarlsberg® av Nordens «Ostmästare» – Wernerssons Ost. TINE kjøpte selskapet i 2007. Selskapet er ansvarlig for markedsføring og distribusjon av TINEs eksportoster. I tillegg har de et eget bredt og internasjonalt ostesortiment. Salget skjer til dagligvare- og storhusholdningsmarkedet i hele Norden.

Andre markeder

Øvrig eksport av TINEs produkter, hovedsakelig Jarlsberg®, skjer gjennom uavhengige distributører og samarbeidspartnere i land som Østerrike , Canada, Danmark, Finland, Helles , Island, Spania,  Ukraina, Tyskland, Japan, Singapore og Sør-Afrika.

Les mer på jarlsberg.com