Konsernledelsen i TINE
 

Ann-Beth Freuchen

Konsernsjef

Ann-Beth Freuchen har 25 års erfaring fra FMCG-bransjen og erfaring fra en rekke kommersielle lederjobber og utvikling av flere av landets mest kjente merkevarer, innenfor porteføljene til Nidar, Lilleborg, KiMs og Orkla Foods. Hun har ledet Orkla Foods Nordics & Baltics, som konserndirektør, Orklas største virksomhetsområde. Freuchen har operativ og strategisk erfaring fra flere større endringsprosjekter i komplekse verdikjeder.

Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI

Kristin Muri Møller

Visekonsernsjef og konserndirektør CFO

Kristin Muri Møller har over 20 års erfaring fra Telenor-systemet hvor hun hadde tilsvarende stilling. Hun har jobbet med både Telenors norske og internasjonale drift og vært tett på utviklingsreisen som telegiganten har vært gjennom, og kan også vise til gode resultater på kostnadseffektivisering, modernisering og utvikling av sterke team

Kristin er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Christian Granlund

Konserndirektør Forsyning

Christian Granlund startet igjen i TINE 1. november 2021. Han kommer fra stillingen som VP Integrated Supply Chain i Carlsberg Bryggerier sin danske virksomhet. Der hadde han ansvar for produksjon og logistikk. Han har over 20 års erfaring fra leverandørindustrien i FMCG med seg. Har tidligere innehatt ulike roller i Ringnes, Vectura og TINE innenfor ledelse, salg, logistikk, planlegging og produksjon.

Christian er siviløkonom fra handelshøyskolen BI i Sandvika. I tillegg har han en Executive MBA fra Copenhagen Business School.

Mads Bendixby

Konserndirektør HR, kommunikasjon og samfunnskontakt

Mads Bendixby har 25 års erfaring fra FMCG og har hatt ulike ledende roller innenfor salg, marked og merkevare, økonomi, strategi og forretningsutvikling og HR i både små, mellomstore og store selskaper. Mads har ledet flere store endrings- og forbedringsprosesser med solide resultater. I tillegg har han bred styreerfaring.

Mads er utdannet siviløkonom ved handelshøyskolen BI og har en executive MBA fra NHH.

Henrik Bachke Madsen

Konserndirektør IT og digitalisering

Henrik Bachke Madsen begynte i TINE i 2014 som leder av et større transformasjonsprogram. Han har siden hatt flere prosjekt- og linjejobber på tvers av TINE konsernet. Før Henrik kom til TINE jobbet han med tverrgående forbedringsprosjekter som partner i konsulentselskap. Henrik kan vise til sterke resultater, og har bygd robuste og motiverte team underveis.

Henrik er utdannet befal og Siv.ing industriell økonomi og teknologi ledelse fra NTNU og ETH Zurich, samt teknoprenørskap fra NUS i Singapore

Erik Smith-Hansen

Konserndirektør internasjonal

Erik har 25 års bakgrunn fra ledende kommersielle roller og som administrerende direktør for flere av Orklas selskaper. Han har bred internasjonal erfaring fra markeder i Europa, Asia og USA, og har i den sammenheng bodd utenlands. Erik har ledet store virksomheter etter oppkjøp og gjennom vesentlige endringer og omorganiseringer.

Erik har en master i marketing fra Handelshøyskolen BI.

Karin Storvik

Konserndirektør kommersiell

Karin Storvik har blant annet over 25 års erfaring i Orkla-systemet hvor hun skapte sterke resultater i ulike salgsroller i flere selskaper (Orkla Confectionery & Snacks, Pierre Robert Group og Orkla Foods Norge) . Senest 10 år som slagsdirektør i Orkla Foods Norge hvor hun også var ansvarlig for salgsområdet i integrasjonsprosessen med Rieber. Karin har også internasjonal erfaring gjennom rolle som CPO for Orkla Group Procurement (4 år) før hun kom til TINE.

Karin er utdannet Handelsøkonom fra Handelsakademiet (Oslo handelshøyskole)