Kviteseidsmør - smaksrik tradisjon fra Telemark

Kviteseidsmøret lages av rømme etter gamle håndverkstradisjoner. I gamle dager brukte man nemlig rømme for å lage smør mens det idag er vanligst å benytte fløte.

Produksjonsprosessen for Kviteseidsmøret er tidkrevende

Det som tar lengst tid er fløtesyrningen som tar mellom 24 og 36 timer. Men det er verdt å vente på, for den syrnede fløten blir til den fineste seterrømme.

Deretter følger selve klerningen og kontroll med at smøret inneholder nok vann. For vann, og høyere saltinnhold enn annet smør, er begge viktige faktorer som er med på å sette sitt særpreg på Kviteseidsmøret.

Kviteseidsmør er laget på rømme istedenfor fløte

Det går med dobbelt mengde med rømme som man får smør ut igjen. Det er der uttrykket "åtte potter rømme/ fire merker smør" fra sangen "Kjerringa med staven" kommer fra.

Kviteseidsmøret lages lokalt i en liten produksjon

Når smøret er ferdig kjernet, skuffes det med spade for å få det oppi pakkemaskinen som betjenes av to mann. Den ene putter smørpakkene i esker, mens den andre har to oppgaver, nemlig å skuffe mer smør i maskinen når den trenger påfyll, samt å sette de ferdigpakkede eskene på pall.

Fløten pasteuriseres og tilsettes syrekultur. Etter ca. 24 - 30 timer i 20 graders varme er fløten omdannet til seterrømme. Rømmen kjøles ned til 12 grader, som er den beste temperaturen til å kjerne ut smøret på. Rømmen kjernes i 40 minutter og omdannes til smør. Kjernemelken tappes av og smøret vaskes med vann. Smøret eltes og sjekkes for vanninnhold. Er vanninnholdet for lavt tilsettes det mer. Det tilsettes 2,5 o/o saIt, i annet smør er det normalt

Smøret pakkes og distribueres.