Brødskive med TINE Nøkkel svevende over fjøl

Nøkkelosten til TINE har lange tradisjoner og har blitt produsert i Norge siden 1860-tallet, der forbildet var de to nederlandske ostene Leidenost og Nagel-kaas.