Artikler

Kulturmelk eller kulturmjølk - hva er det?

Melk vet de fleste hva er, men hva som ligger i ordet kulturmelk/kulturmjølk kan være mer ullent.