Rollen som markedsregulator

Landbruket er en næring hvor myndighetene har etablert ordninger for å realisere politiske mål. Markedsreguleringen er en av disse. Markedsregulator har mottaks- og forsyningsplikt, samt informasjonsplikt om de reguleringstiltak som iverksettes.

Forklaring av markedsreguleringen

Markedsordningen for melk

Markedsordningen for melk påvirker markedsreguleringen, prissystemet og prisutjevningsordningen for melken.

Markedsordningen for melk

Vekt i ubalanse

Oppgaven som markedsregulator

Som markedsregulator har TINE plikt til å motta melk fra alle melkeprodusenter i Norge. På den måten er alle melkeprodusentene sikret å få levert den melken de produserer til fastsatt pris (målprisen).

Oppgaven som markedsregulator

Melk i glass

Reguleringstiltak

Markedsregulators hovedoppgave er å balansere tilgang og anvendelse av råvaren melk. Målet er å oppnå en pris som ligger mest mulig opptil målprisen som blir fremforhandlet i jordbruksoppgjøret hver vår.

Reguleringstiltak

Fakta og prognoser

Melk

Prognoser

Oversikt over prognoser for kumelk fra 2013 - 2019.

Prognoser kumelk og geitemelk

 

Beitende kyr på stølen

Noteringspriser

Noteringsprisen er den prisen som TINE Råvare omsetter melkeråvaren for ved noteringspunktet, uavhengig av hvilke produkter den skal brukes til.

Her finner du oversikt over noteringspriser fra 2013 - 2019. 

Noteringspris

 

Tankbil fra TINE

Melkeleveranse og råstofftilgang

Antall melkekuer i Norge lå på rundt 240.000 ved inngangen til 2013.  Antallet er fallende, sammen med antall gårdbrukere som produserer melk.  Likevel øker melkeleveransene fordi gårdene blir større og hver ku produserer mer melk. 

Her finner du oversikt over melkeleveranser fra 2014 - 2019.

Råstofftilgang

Melkeglass i gress

En nyttig veiledning i ord og uttrykk som brukes i forbindelse med norsk melkeproduksjon.

Melkemarkedets ABC

Prøvesmaking av melk

TINE Råvare har ansvaret for all håndtering av melk, fra gårdstank til leveransepunkt.

Om TINE Råvare