Forklaring av markedsreguleringen

 • Markedsordningen for melk

  Markedsordningen for melk påvirker markedsreguleringen, prissystemet og prisutjevningsordningen for melken.

  Markedsordningen for melk

 • Oppgaven som markedsregulator

  Som markedsregulator har TINE plikt til å motta melk fra alle melkeprodusenter i Norge. På den måten er alle melkeprodusentene sikret å få levert den melken de produserer til fastsatt pris (målprisen).

  Oppgaven som markedsregulator

 • Reguleringstiltak

  Markedsregulators hovedoppgave er å balansere tilgang og anvendelse av råvaren melk. Målet er å oppnå en pris som ligger mest mulig opptil målprisen som blir fremforhandlet i jordbruksoppgjøret hver vår.

  Reguleringstiltak

Fakta og prognoser

 • Melk
 • Prognoser

  Oversikt over prognoser for kumelk fra 2013 til i dag.

  Prognoser kumelk og geitemelk

   

 • Beitende kyr på stølen
 • Noteringspriser

  Noteringsprisen er den prisen som TINE Råvare omsetter melkeråvaren for ved noteringspunktet, uavhengig av hvilke produkter den skal brukes til.

  Her finner du oversikt over noteringspriser fra 2004 til i dag. 

  Noteringspris

   

 • Tankbil fra TINE
 • Melkeleveranse og råstofftilgang

  Antall melkekuer i Norge lå på rundt 240.000 ved inngangen til 2013. Antallet er fallende, sammen med antall gårdbrukere som produserer melk. Likevel øker melkeleveransene fordi gårdene blir større og hver ku produserer mer melk. 

  Her finner du oversikt over melkeleveranser fra 2014 til i dag.

  Råstofftilgang