Kvinne foran Mac

Varsling

TINE Gruppa har som mål å ha en åpen kultur og et godt ytringsklima på arbeidsplassen, med våre eiere og våre omgivelser. Med virksomheter og samarbeid som strekker seg fra nord til sør i landet vårt, bidrar TINE Gruppa med betydelig ringvirkninger i samfunnet.  

TINE Gruppa ønsker å bli informert ved kjennskap til eller mistanke om kritikkverdige forhold, slik at vi kan ta tak i forholdet og forbedre vår virksomhet. Det er derfor etablert en ekstern varslingskanal hvor medarbeidere, eiere, leverandører og andre enkelt kan varsle oss. Det er trygt å si ifra, og gjengjeldelse overfor varsler er forbudt.  

Hva kan et kritikkverdig forhold være? 
Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler (ulovlige forhold), TINE Gruppas etiske retningslinjer eller etiske normer som det er bred enighet om i samfunnet, for eksempel:  

 • brudd på TINE Gruppas etiske retningslinjer 

 • fare for liv og helse  

 • fare for klima eller miljø 

 • korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet 

 • myndighetsmisbruk 

 • uforsvarlig arbeidsmiljø 

 • brudd på personopplysningssikkerheten (GDPR) 

 • fare for trygg mat og kvalitet 

Andre spørsmål skal rettes til TINE kundesenter.  

Slik varsler du   
Vår eksterne varslingskanal er driftet av revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG. Medarbeidere i TINE Gruppa oppfordres først til å si fra til nærmeste leder, eventuelt leders leder. Medarbeider kan også få bistand fra tillitsvalgte eller verneombud.  

Varselet ditt går via KPMG som vil foreta en innledende vurdering av varselet, for eksempel opp mot definisjonen av ‘kritikkverdige forhold’. KPMG sender deretter varselet til TINE Gruppas varslingsombud for videre oppfølging. Den som varsler får en bekreftelse på at varselet er mottatt innen 24 timer fra KPMG, og TINE mottar saken innen 48 timer for videre oppfølging. 

Den som varsler kan velge å være anonym, men det vil være en stor fordel for videre behandling hvis varsleren opplyser om sin identitet. Varsler kan også være anonym overfor TINE Gruppa, men opplyse om sin identitet til KPMG. 

Den foretrukne måten å varsle på, er via knappen under.  

 

Gå til varslingsskjema
 

Andre varslingsmuligheter 
Du bestemmer selv hvordan du ønsker å varsle. Du kan også varsle ved å ringe KPMGs varslingstelefon, via e-post, brev eller personlig oppmøte. Kontaktinformasjonen finner du nederst på denne siden. 

Husk å informere om: 

 • Ditt navn, men du kan også være anonym 

 • Konkret beskrivelse av hendelsen(e) 

 • Tid og sted for hendelsen(e) 

 • Informasjon om andre som kan ha sett hendelsen(e), eller som kan ha relevante opplysninger 

 • Hvis du har dokumentasjon og eksempler er det fint om det beskrives og legges ved 

Kontaktinformasjon KPMG 

KPMGs varslingstelefon: (+47) 406 39 400 (9-15:30, mandag-fredag). Innringers telefonnummer er ikke synlig for den som svarer. 
KPMGs varslings-e-post: varsling@kpmg.no.

Postadresse: 
KPMG v/Gransking og Compliance 
Postboks 7000 Majorstuen, N-0306 Oslo 
 
Besøksadresse: 
KPMGs lokaler på Majorstuen i Oslo, Sørkedalsveien 6. 

Ved behov for personlig oppmøte må dette avtales med KPMG på forhånd på telefon eller e-post.