Reklamasjonsskjema

Vi setter stor pris på å høre fra deg dersom du har kjøpt et TINE-produkt med kvalitetsfeil.

TINE har som målsetting å framstille produkter av høy kvalitet. Finner du allikevel kvalitetsfeil, setter vi pris på å høre fra deg.

Behandling av reklamasjoner kan ta inntil 14 dager. Du vil få tilbakemelding fra en av våre kundekonsulenter.