Konkurranseregler – Skann og vinn alpinski

For å delta i konkurransen er det nødvendig å registrere kontaktopplysninger på tine.no.

Dette må du gjøre for å være med i konkurransen:    

1. Finn en Bunnpris-butikk som viser Vinteridyll-kampanjen og Jansrud-helfigur 

2. Skann QR-koden i butikk på helfigur av Jansrud 

3. Fyll inn skjema og registrer nødvendig data for at TINE skal kunne ta kontakt med deg hvis du blir trukket ut som den heldige vinneren. 

Konkurransen er åpen for alle og deltakelse er gratis. Du kan delta så mange ganger du ønsker. 

For å delta i konkurransen er det nødvendig at du oppgir hvilken Bunnpris butikk du fant QR koden, ditt navn, e-postadresse og telefonnummer når du registrerer deg. Registrerte personopplysninger vil kun benyttes i forbindelse med administrasjon av konkurransen, og behandles i samsvar med reglene i personopplysningsloven/GDPR. Behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle TINEs forpliktelse til å trekke vinnere og utlevere premien, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b. 

Alle personopplysninger slettes umiddelbart etter at konkurransen er avsluttet. Alternativt til sletting, kan TINE fjerne identifiserende opplysninger fra personopplysningene, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til deg (anonymisering). Slik anonym informasjon kan TINE bruke i sitt erfaringsarkiv og for å utarbeide analyser og statistikk, for å tilpasse og utvikle TINEs markedsføring og produkter i forhold til forbrukernes ønsker og behov. 

Kontakt oss på forbruker@tine.no eller ring Kundesenter privat + 47 51 37 16 06 om du vil ha innsyn i, få utlevert, korrigert eller slettet personopplysninger som er lagret om deg. Du kan på samme måte protestere mot, kreve begrensning av eller trekke tilbake samtykke til behandlingen av personopplysninger. Du har mulighet til å klage over behandlingen av personopplysninger til Datatilsynet. 

TINE har besluttet å videreføre den frivillige ordningen med eget personvernombud, og du kan derfor også kontakte personvernombud@tine.no for spørsmål om behandling av personopplysninger i TINE-Gruppen. 

Ansvarlig for behandlingen er TINE SA, org.nr 947942638. 

Dine kontaktopplysninger vil ikke deles med tredjeparter. 

Dersom du er under 18 år vil vi be deg om å oppgi din mors, fars eller annen foresatt sin e-post adresse og telefonnummer. Vi vil deretter kontakte din foresatt per e-post, og be om en bekreftelse på at reglene og vilkårene aksepteres. Vi vil også kunne ringe for å få bekreftet at det virkelig er din foresatt. Dersom vi ikke mottar en slik bekreftelse, vil du ikke kunne delta i konkurransen. 

Deltakere som bryter konkurransereglene, jukser eller prøver å manipulere nettsiden, kan automatisk og uten forvarsel bli ekskludert fra videre deltagelse. 

Konkurransen varer fra 14.02.2022 til 13.03.2022. 

TINE kan på et hvilket som helst tidspunkt avbryte konkurransen. Vinnerne trekkes ut ved tilfeldig trekning. Vi trekker totalt 4 vinnere. 

Premien er et par voksenstørrelse HEAD ski inkl. bindinger av modell: WORLDCUP REBELS I.GSR SKI med signaturtrykk av Kjetil Jansrud. Vi har to definerte mål på skiene: 165 cm og 175 cm. Lengden på skiene trekkes tilfeldig og det er ikke mulig å velge lengde selv dersom du vinner. Markerte binding på skiene: PR 11 GW. Veiledende pris på Skipakken er 6.799 kr. Premien kan ikke veksles inn i penger. Skistøvler er ikke inkludert i premien.  Vinneren er selv ansvarlig for å betale eventuell skatt på premien. 

Vinnerne vil motta en e-post fra TINE.  

 

Ved deltagelse anses konkurransereglene for å være lest og akseptert. 

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte TINE Kundeservice Privat: 

Tlf: 800 35 999 mellom 09:00-15:00 fra mandag til fredag. 

Epost: forbruker@tine.no 

Post: TINE Kundeservice Privat 

Pb. 25 

0051 Oslo 

**** 

Kryss av før innsendelse 

Dersom du er 18 år eller eldre: 

Jeg bekrefter at jeg har fylt 18 år og jeg har lest og akseptert konkurransereglene. (sørg for linking). 

Dersom du er under 18 år: 

Vi må ha tillatelse fra en av dine foresatte (foreldre) for at du kan delta i konkurransen. Dette vil vi innhente gjennom e-post. Vi vil også kunne ringe for å få bekreftet at det virkelig er din foresatte.