Første yoghurt i Norge på fornybar kartong

TINE fortsetter kampen mot plast og lanserer yoghurt på fornybar kartong.

Opptatt av miljøvennlige løsninger 

TINE bruker mye emballasje hvert år og er opptatt av miljøvennlige emballasjeløsninger og returordninger. 

- Av ulikt emballasjemateriale i TINE utgjør fornybar kartong til blant annet drikkekartong den desidert største andelen med 77 prosent, fulgt av plast til ulike beger og plastfilm med 22 prosent. Vi ser at det er en økning i bruken av fiber og kartong, mens forbruket av plast er redusert. Den trenden ønsker vi å fortsette, sier leder for bærekraft i TINE, Bjørn Malm.

Økt miljøfokus i hjemmet

Ferske undersøkelser viser at yoghurt ofte spises hjemme* og brukes til müsli, smoothie, eller sammen med frukt og bær. Det etterspøres produkter uten plastemballasje og det er ønskelig å kjøpe større pakninger da dette ofte er mer økonomisk og miljøvennlig.

- Yoghurt på kartong er vanlig i Sverige og Danmark, mens i Norge har vi vært vant med yoghurt på beger eller pose. I samarbeid med Coop tester vi nå yoghurt på fornybar kartong i Coop Obs og håper det norske folk blir glade for at de nå kan velge kartong i yoghurthylla, sier leder for bærekraft i TINE, Bjørn Malm.

- Den nye yoghurtkartongen er helt i tråd med Coops emballasjestrategi. Vi ønsker både å redusere bruken av plast og benytte gjenvinnbar emballasje fra fornybare kilder. Vi er sikre på at dette vil bli godt mottatt, sier miljøsjef i Coop, Knut Lutnæs.

 

 

Hvorfor må vi egentlig bruke plast?

Både Malm og Lutnæser enige om at plastemballasje også har noe for seg. Plast har gode egenskaper ved at det tar vare på produktet og bidrar til lengre holdbarhet, samtidig er det viktig at plasten havner til resirkulering og ikke i naturen.  

- Emballasjen skal ivareta mange ulike funksjoner og det er viktig å ikke se på emballasje kun som avfall. Emballasje, som for eksempel fornybar plast, skal beskytte produktet slik at forbruker får et produkt med god og forventet kvalitet, og er også et viktig virkemiddel for å redusere matsvinn. Det er mange hensyn å ta når det gjelder emballasje, avslutter Malm.  

 

*Perceptor, august 2018.  

Merkevarer