Utslipp til vann

Utslipp til vann

Utslipp av biologisk avfall fra TINEs meierier er redusert i løpet av 2015 og vi ser en stadig nedgang.

Ved utgangen av 2015 var det 12 (13 i 2014) meierier som ikke overholdt utslippstillatelsene for utslipp til vann*.

Utslipp generelt, og brudd på konsesjoner spesielt får tett oppfølging fra ledelsen i TINE. Det holdes også tett kontakt med tilsynsmyndighetene. Utslipp av biologisk avfall er redusert i løpet av 2015. Videre er antall parametere der det er brudd ift. konsesjonsvilkår også redusert. Flere av meieriene er nå nærmere konsesjonskravene.

Det var 7 (5 i 2014) tilfeller av uhellsutslipp av produkt eller vaskeløsninger til vann over 10.000 liter.

I TINEs Årsrapport for 2015 kan du lese mer om TINEs arbeid for redusert utslipp.

 

*Konsesjonene til utslipp vurderes ut ifra et årlig gjennomsnitt