Deltaker

Inkluderende TINEstafett

TINEstafetten skal være en dag med aktivitet, samhold og moro - for alle! Arrangørene må sørge for å tilrettelegge både for funksjonshemmede og funksjonsfriske, og lærerne må melde på nok lag slik at alle som ønsker får muligheten til å delta.