Glade TINEstafetten deltakere som poserer til kamera

Inkluderende TINEstafett

TINEstafetten skal være en dag med aktivitet, samhold og moro - for alle! Arrangørene må sørge for å tilrettelegge både for funksjonshemmede og funksjonsfriske, og lærerne må melde på nok lag slik at alle som ønsker får muligheten til å delta.

Arrangørens ansvar

Arrangør skal tilrettelegger for at alle som ønsker kan delta på TINEstafetten. Det er viktig å sørge for å tilrettelegge både for funksjonshemmede og funksjonsfriske. Selv om det er lærerne som melder på lag, er det fint at arrangører oppfordrer lærere til å melde på så mange lag som mulig.

Lærerens ansvar

Vi vet at noen elever opplever å ikke få være med på TINEstafetten på grunn av laguttak basert på prestasjon. Noe av det viktigste med TINEstafetten er at alle skal kunne delta. Derfor er det også viktig at laguttak skjer på en inkluderende måte.

Det er opp til den enkelte skole og lærerne å melde på elevene til stafetten, og det er de som tar en vurdering på sin kapasitet i forhold til antall deltakere. 

Meld på nok lag slik at alle som vil kan delta

TINEstafetten er for elever på 6. - 9. trinn og alle som løper stafetten får en T-skjorte. Skolen kan melde på så mange lag man vil, i ulike klasser. Læreren velger den lagkombinasjonen som passer best for sin skole, så alle får være med å løpe.

Hva med de som ikke ønsker å løpe?

Det er helt greit å ikke ha lyst til å løpe. Vi oppfordrer derimot lærerne til å la elever som ikke løper, være med å heie frem sine klassekamerater og være en del TINEstafetten.