TINEstafetten 2021

Endelig åpner vi påmeldingen for arrangører til TINEstafetten! I år håper vi enda flere skoler vil melde seg som arrangør, så så mange som mulig barn kan løpe igjen i mai.

Vi er glade for endelig å åpne opp for påmelding til TINEstafetten! Vi lever fremdeles med pandemien, og det er mulig at vi også i mai lever med noen koronaregler. Vi holder dere løpende oppdatert på hvilke retningslinjer som gjelder.

Pr 13. januar 2021 er det lov med 200 deltakere på utendørsarrangementer og det er det vi nå åpner opp for. Dette betyr at vi vil oppfordre flere skoler til å opprette sitt eget arrangement i år og arrangere sin egen TINEstafett på sin egen skole for sine elever. For å gjøre det enda enklere for flere skoler å arrangere TINEstafetten har vi i år bestemt oss for å ha en TINEstafett uke! Det betyr at dere kan arrangere TINEstafetten den dagen det passer best for dere i uke 19 (10.-14. mai)

Vi har laget en arrangementsmal for trygg gjennomføring av arrangementet som kan lastes ned HER

Påmeldingen til årets TINEstafett for 6-9. klasse er nå stengt.

Nedenfor finner du noen nyttige lenker fra FHI og Helsedirektoratet om hvordan man på en trygg måte kan gjennomføre et arrangement.

Ansvarlig arrangørs ansvar

Klubb eller skole er ansvarlig for at TINEstafetten gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

  1. Klubb/skole bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon til trenere/instruktører/lærere/frivillige, deltakere og foresatte i god tid før oppstart av arrangementet.
  2. Idrettslaget/skolen må vurdere hvor mange trenere/instruktører/lærere/frivillige som er nødvendig for å kunne gjennomføre stafetten og samtidig ivareta anbefalte smitteverntiltak, både ved ankomst/avreise, under arrangementet og ved toalettbesøk/håndvask. Aktiviteter som involverer barn eller personer med spesielle behov krever flere ressurser.

Les mer i Helsedirektoratets veileder for smittevern for idrett (covid-19)

 

Verktøy for risikovurdering

For alle arrangementer, må gjennomføring planlegges for å sikre god smittevernhåndtering. Dersom du planlegger et arrangement med inntil 200 personer (dagens regler pr. 13. januar 2020), er det opp til deg som ansvarlig arrangør å avgjøre hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes. Det er også opp til deg å avgjøre om det er forsvarlig å avholde arrangementet. Derfor er det viktig at du setter deg inn i gjeldende råd for smittevern. Som et hjelpemiddel for arrangører har Helsedirektoratet laget en tabell for risikovurdering ved planlegging for organisert aktivitet.

Tabellen finner du i Helsedirektoratets veileder for smittevern

 

Etabler en gjennomføringsplan

Hvis man etter risikovurdering bestemmer seg for å gjennomføre arrangementet, bør man lage en gjennomføringsplan som reduserer risiko for smitte.

Les mer i Folkehelseinstituttets råd om gjennomføringsplan

Antall deltakere

Pr. 13. januar 2021 er det tillatt med arrangementer med opptil 200 personer, husk at det kan være egne lokale regler avhengig av smittesituasjonen. Frem til 18. januar har også regjeringen bedt oss om å utsette alle arrangementer. Vi tar forbehold om at 1 meter mellom personer som ikke tilhører samme husstand må opprettholdes.

Les mer under Folkehelseinstituttets råd og tiltak for arrangementer og samlinger

Smitteforebyggende tiltak

Det gjøres mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smittespredningen. Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset TINEstafetten. Formålet med rådene fra Helsedirektoratet er å redusere risiko for smitte med covid-19. De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

  • Syke personer skal holde seg hjemme
  • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
  • Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer

 

Les mer i Helsedirektoratets veileder for smittevern

Sjekkliste for godt smittevern

Tiltak for å sikre godt smittevern står sentralt ved gjennomføring av TINEstafetten. En sjekkliste for godt smittevern finner du i Helsedirektoratets veileder for smittevern