Gratis smaksprøver utgår på årets TINEstafett

TINEstafetten nærmer det seg, og vi gleder oss til å snart se tusenvis av barn og unge som møtes til å løpe verdens største stafett!

I over 25 år har TINEstafetten, som arrangeres av TINE og friidrettsforbundet, handlet først og fremst om løpeglede. Målet med stafetten er å fremme fysisk aktivitet og breddeidrett blant norske barn og unge. Det skal vi fortsette med i år også.

Tidligere år har TINE gitt ut en gratis smaksprøve til deltakerne på TINEstafetten. Det vil av både kostnads- og miljøhensyn ikke bli utdelt TINE-produkter fremover. Vi håper selvfølgelig ikke at fraværet av Noisy vil overskygge den løpegleden og det engasjementet TINEstafetten representerer for alle de tusenvis av barn og unge som deltar hvert år. Skulle det i midlertid være noen arrangører som ikke ønsker å melde seg på, står man naturligvis fritt til det.

Fortsatt miljøfokus

I fjor var temaet for stafetten klima og miljø, og vi lanserte dedikerte miljømål for stafetten, sammen med barnas miljøvernorganisasjon, Miljøagentene. Selv om temaet i år blir nytt, vil det fremdeles være et tydelig fokus på å gjøre stafetten grønnere, og vi oppfordrer alle deltakere til å følge miljømålene i år også.

Dette er miljømålene for TINEstafetten:

  • Jeg reiser kollektivt, sykler eller går til TINEstafetten.
  • På TINEstafetten kildesorterer jeg søppel.
  • På TINEstafetten putter jeg tomme flasker på rett sted.
  • Jeg kaster ikke mat unødvendig på TINEstafetten.
  • Jeg plukker opp plast fra bakken og kaster det på rett sted.
  • Når jeg kommer hjem fra TINEstafetten skrur jeg av lys som ikke trenger å være på.

Vi gleder oss!

Med vennlig hilsen

TINEstafetten