Gjennomføring av TINEstafetten 2021

Ved gjennomføring av TINEstafetten i 2021 må myndighetenes regler og anbealinger følges. Her finner du en oversikt over hvordan du kan gjennomføre arrangementet på en smittevernsvennlig måte.

Reglene endres fortløpende, så i denne planen har vi utarbeidet en gjennomføringsguide for de ulike trinnene i regjeringens gjenåpningsplan og for skolenes trafikklysmodell. I tillegg må dere til en hver tid følge lokale retningslinjer. Merk at dette endres fortløpende så sørg for å være oppdatert på reglene i din kommune.

 

I tabellen ser dere hvordan stafetten kan gjennomføres i de ulike trinnene av gjenåpningsplanen på de ulike nivåene skolene kan befinne seg i. Hvilket nivå skolen befinner seg på finnes på kommunens nettside

 

Gjenåpningsplan/
trafikklysmodell

Trinn 1

Trinn 2

Trinn 3

Rødt

Innad i kohorten på egen skole

Del kohorten i f.eks. to lag og la de løpe mot hverandre på en selvvalgt strekning. Dere kan samarbeide med en annen kohort.

Innad i kohorten på egen skole

Del kohorten i f.eks. to lag og la de løpe mot hverandre på en selvvalgt strekning.

Dere kan samarbeide med en annen kohort.

Innad i kohorten på egen skole

Del kohorten i f.eks. to lag og la de løpe mot hverandre på en selvvalgt strekning.

Dere kan samarbeide med en annen kohort.

Gult

 

Klassevis på egen skole

Del klassen i to-tre lag og la de løpe mot hverandre på en selvvalgt strekning.

Dere kan samarbeide med en annen klasse.

Klassevis på egen skole

Del klassen i to-tre lag og la de løpe mot hverandre på en selvvalgt strekning.

Dere kan samarbeide med en annen klasse.

Klassevis på egen skole

Del klassen i to-tre lag og la de løpe mot hverandre på en selvvalgt strekning.

Dere kan samarbeide med en annen klasse.

Grønt

Inntil 200 deltagere i samme kommune

Her kan det arrangeres for flere skoler, men kun innad i kommunen.

Antall elever og lærere må ikke overstige 200. Det kan deles opp i flere mindre arrangementer, men de første 200 må ha forlatt stadion før de neste 200 kan ankomme.

Inntil 200 deltagere i samme kommune

Her kan det arrangeres for flere skoler, men kun innad i kommunen.

Antall elever og lærere må ikke overstige 200. Det kan deles opp i flere mindre arrangementer, men de første 200 må ha forlatt stadion før de neste 200 kan ankomme.

Foreløpig uvisst tillatt antall på tvers av kommunegrenser

Foreløpig ingen tall på antall i trinn 3, men her kan skolene delta på arrangementer utenfor sin kommune – oppdateres.

 

I uke 19 da de fleste TINEstafetter skal arrangeres er vi enten i trinn 1 eller trinn 2. Dersom noen ønsker å arrangere stafetten på et senere tidspunkt er det helt i orden å utsette til vi har kommet til neste trinn.

Generelle retningslinjer for årets stafettgjennomføring:

  • Stafettpinner vaskes mellom hvert heat.
  • Ikke la for mange lag løpe av gangen.
  • Hold minst 1 meter avstand til de utenfor kohorten. Under selve aktiviteten er elevene unntatt regelen om 1 meters avstand, men denne må følges før og etter.
  • Vær nøye med håndhygiene, spesielt før og etter utdeling av utsyr.
  • Det er viktig å ha navn og kontaktinfo til alle som har vært til stede på arrangementet. Arrangør må ta ansvar for å samle inn informasjon fra skolene.
  • Syke personer skal ikke delta på arrangementet.
  • Funksjonærer i arrangørstaben som er i fare for å ikke kunne holde 1 meters avstand til deltagere eller andre funksjonærer bør benytte munnbind.