Koronaviruset: Vurderer gjennomføring av TINE Fotballskole fortløpende

Norges Fotballforbund og TINE følger de offisielle anbefalingene fra Folkehelseinstituttet når gjennomføring av årets TINE Fotballskoler vurderes.

Folkehelseinstituttet opplyser på sine nettsider at ved arrangementer og samlinger med mange mennesker er det nødvendig med grundig risikovurdering og planlegging for å begrense smitterisiko.

Norges Fotballforbund og TINE gjør forløpende risikovurderinger knyttet til gjennomføring av årets fotballskoler, som etter planen foregår i tidsrommet fra mai – oktober.

– Vi gjør fortløpende vurderinger på om det er forsvarlig å gjennomføre fotballskolene i år. Det har skjedd mye på kort tid, og vi vet ennå ikke hvordan situasjonen vil se ut når vi nærmer oss de aller første fotballskolene i mai. TINE Fotballskole er et fantastisk prosjekt som gjennom over 20 år har bidratt til samhold og fotballglede for barn og unge, og vi håper selvsagt det vil være trygt å gjennomføre i år også. Vi forholder oss derimot til de gjeldende offisielle rådene fra Folkehelseinstituttet og vurderer gjennomføringen fortløpende, sier Ann-Kristin Syversen, sponsorsjef i TINE.

– Vi håper så klart vi kan gjennomføre fotballskolene som normalt, men hvis noen av arrangør-klubbene blir påvirket og ikke får gjennomført som følge av pålagte restriksjoner vil påmeldingsavgift betalt til NFF tilbakebetales, sier Vidar Sanderud, markedssjef i Norges Fotballforbund.

TINE Fotballskole har samlet barn og unge til fotballskoler i over 20 år, på rundt 450 ulike steder på tvers av Norge. Arrangementene er av ulike størrelse og varierer fra 50 – 400 deltakere fra lokalmiljøet.

Les mer fakta, råd og tiltak knyttet til koronaviruset på Folkehelseinstituttets sider.

Sidene oppdateres fortløpende: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Har du spørsmål knyttet til gjennomføringen av årets TINE Fotballskoler, ta kontakt med: tine.fotballskole@tine.no

 

Artikkelen blir oppdatert fortløpende.