Koronaviruset: Gjennomføring av TINE Fotballskole

Norges Fotballforbund og TINE følger de offisielle anbefalingene fra Folkehelseinstituttet når årets TINE Fotballskoler gjennomføres.

Folkehelseinstituttet opplyser på sine nettsider at ved arrangementer og samlinger med mange mennesker er det nødvendig med grundig risikovurdering og planlegging for å begrense smitterisiko.

Norges Fotballforbund og TINE har etter grundig risikovurdering avgjort at TINE Fotballskole kan gjennomføres fra og med 16. juni og utover høsten.

Slik blir årets gjennomføring

– Det er med stor glede at vi i år også får gjennomført TINE Fotballskole, etter en vår med lite aktivitet for barn og unge. TINE Fotballskole er et fantastisk prosjekt som gjennom over 20 år har bidratt til samhold og fotballglede, sier Ann-Kristin Syversen, sponsorsjef i TINE.

– Det vil bli en litt annderledes gjennomføring enn tidligere år, og Norges Fotballforbund har jobbet tett med alle instanser for å kunne gjennomføre på en trygg og forsvarlig måte. Det er utarbeidet en koronahåndbok for fotballen, samt en veileder med nødvendige tiltak klubbene må vurdere og overholde når TINE Fotballskole gjennomføres, forsetter Vidar Sanderud, markedssjef i Norges Fotballforbund.

Vi gleder oss til årets gjennomføring og ser frem til å se både barn og voksne på banen igjen, med 1 meters avstand. Les mer om årets gjennomføring her

Fotballglede i over 20 år

TINE Fotballskole samler barn og unge på rundt 450 ulike steder på tvers av Norge hvert. Arrangementene er av ulike størrelse og varierer fra 50 – 400 deltakere fra lokalmiljøet. 

Les mer fakta, råd og tiltak knyttet til koronaviruset på Folkehelseinstituttets sider.

Sidene oppdateres fortløpende: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Har du spørsmål knyttet til gjennomføringen av årets TINE Fotballskoler, ta kontakt med: tine.fotballskole@tine.no

 

Artikkelen blir oppdatert fortløpende.