TINE Fotballskole og COVID-19

Vi ser frem til nok et år med TINE Fotballskoler! Ettersom pandemien fremdeles herjer i landet følger er det viktig at de lokale fotballklubbene følger de til enhver tid gitte regler både lokalt og nasjonalt.

For TINE og Norges Fotballforbund er det svært viktig at det oppleves trygt og delta på en TINE Fotballskole. Nedenfor finner du informasjon om hvilke tiltak Norges Fotballforbund har utarbeidet for å sikre en trygg og forsvarlig gjennomføring av årets TINE Fotballskole. 

Gjennom den Digitale verktøykassa som NFF har utarbeidet ligger det informasjon om hvordan man kan gjennomføre TINE Fotballskole med gjeldene råd og regler. Dere finner også informasjon i Koronahåndboken.

Les mer under Folkehelseinstituttets råd og tiltak for arrangementer og samlinger