Gjennomføring av årets TINE Fotballskole

Vi ser frem til nok et år med TINE Fotballskoler! Ettersom pandemien fremdeles herjer i landet følger vi de til en hver tid gitte regler fra regjeringen. Her finner dere retningslinjene klubben er ansvarlig for å overholde.

Vi gleder oss til årets gjennomføring og ser frem til å se både barn og voksne på banen, med 1 meters avstand. Nedenfor finner du informasjon om hvilke tiltak Norges Fotballforbund har utarbeidet for å sikre en trygg og forsvarlig gjennomføring av årets TINE Fotballskole.

Lurer du på når det blir arrangert TINE fotballskole i ditt nærområde, finner du oversikten her. Den vil bli fortløpende oppdatert etter klubber melder seg på frem til 15.mars. 

Antall deltakere

Pr 12.januar 2021 er det tillat med arrangementer med opptil 200 personer, avhengig av smittesituasjon. Deltakere som ikke tilhører samme kohort må fremdeles holde 1 meter.

Les mer under Folkehelseinstituttets råd og tiltak for arrangementer og samlinger

Ansvarlig arrangørs ansvar

Klubben er ansvarlig for at TINE Fotballskole gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

 1. Idrettslaget bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon til trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte i god tid før oppstart av aktivitet eller arrangement.
 2. Idrettslaget må vurdere hvor mange trenere/instruktører/frivillige som er nødvendig for å kunne gjennomføre aktiviteten og samtidig ivareta anbefalte smitteverntiltak, både ved ankomst/avreise, under aktiviteten og ved toalettbesøk/håndvask. Aktiviteter som involverer barn eller personer med spesielle behov krever flere ressurser.

Les mer i Helsedirektoratets veileder for smittevern for idrett (covid-19) 

Risikovurdering

For alle arrangementer, må gjennomføring planlegges godt for å sikre god smittevernhåndtering. Derfor må klubbene sette seg inn i gjeldende råd for smittevern for å få lov til å arrangere TINE Fotballskole.

Sjekkliste for godt smittevern

Klubben må ha tiltak som sikrer godt smittevern ved gjennomføring av TINE Fotballskole. En sjekkliste for godt smittevern kan du lese mer om på Helsedirektoratets veileder for smittevern.

Smitteforebyggende tiltak

Det gjøres mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smittespredningen. Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset TINE Fotballskole. Formålet med rådene fra Helsedirektoratet er å redusere risiko for smitte med covid-19. De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 • Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Les mer i Helsedirektoratets veileder for smittevern 

Fotballens koronavettregler

 • Det skal være en definert ansvarlig ved all organisert trening som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
 • Maks 20 spillere per gruppe. Det bør være en leder tilstede per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
  • Maks 10 spillere per gruppe for aldersgruppen 6-9 år 
 • Alltid en meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Det er tillatt å heade, samt å ta på ballen med hendene
 • Ballen bør rengjøres mellom hver økt
 • Kjegler og annet utstyr bør rengjøres før og etter hver treningsøkt
 • Felles garderober skal ikke benyttes
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten