TINE Fotballskole og COVID-19

Vi ser frem til nok et år med TINE Fotballskoler! Ettersom pandemien fremdeles herjer i landet følger er det viktig at de lokale fotballklubbene følger de til enhver tid gitte regler både lokalt og nasjonalt.

For TINE og Norges Fotballforbund er det svært viktig at det oppleves trygt og delta på en TINE Fotballskole. Nedenfor finner du informasjon om hvilke tiltak Norges Fotballforbund har utarbeidet for å sikre en trygg og forsvarlig gjennomføring av årets TINE Fotballskole. 

Gjennom den Digitale verktøykassa som NFF har utarbeidet ligger det informasjon om hvordan man kan gjennomføre TINE Fotballskole med gjeldene råd og regler. Dere finner også informasjon i Koronahåndboken.

Les mer under Folkehelseinstituttets råd og tiltak for arrangementer og samlinger

 

Fotballens koronavettregler

  • Flere kommuner har innført strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.
  • Klubben er ansvarlig for å kommunisere gjeldende smittevern med medlemmene og følge opp aktiviteten på feltet.
  • Alle personer som deltar i fotballaktivitet eller er publikum skal være registrert med navn, tidspunkt og telefonnummer.
  • Spillere over 20 år kan trene utendørs og innendørs med minst 1 meters avstand.
  • En gruppe bør være fast over tid og som hovedregel bestå av inntil 30 spillere utendørs og 20 spillere innendørs. Gode rutiner på endring av gruppesammensetning anbefales.
  • Spillere over 20 år kan trene utendørs og innendørs med minst 1 meters avstand.
  • Barn og unge kan som hovedregel spille kamper mot lag fra samme kommune. Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt smittesituasjonen tillater det.
  • Barn og unge, til og med spillere som fyller 20 år i 2021, kan trene og spille kamper med kontakt ute og inne.