TINE Fotballskole og COVID-19

Vi ser frem til nok et år med TINE Fotballskoler! Ettersom pandemien fremdeles herjer i landet følger er det viktig at de lokale fotballklubbene følger de til enhver tid gitte regler både lokalt og nasjonalt.

For TINE og Norges Fotballforbund er det svært viktig at det oppleves trygt og delta på en TINE Fotballskole. Nedenfor finner du informasjon om hvilke tiltak Norges Fotballforbund har utarbeidet for å sikre en trygg og forsvarlig gjennomføring av årets TINE Fotballskole. 

Retningslinjer som klubbene må følge: 

Pr 08. april 2021 er det ikke tillat med arrangementer. Men myndighetene legger opp til lettelser fremover, så vi forventer at det skal være mulig å gjennomføre TINE Fotballskole når vi kommer til juni. Vi oppdaterer sidene fortløpende.

Les mer under Folkehelseinstituttets råd og tiltak for arrangementer og samlinger

 

Fotballens koronavettregler

 • Det skal være en definert ansvarlig ved all organisert trening som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
 • Maks 20 spillere per gruppe. Det bør være en leder tilstede per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
  • Maks 10 spillere per gruppe for aldersgruppen 6-9 år 
 • Alltid en meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Det er tillatt å heade, samt å ta på ballen med hendene
 • Ballen bør rengjøres mellom hver økt
 • Kjegler og annet utstyr bør rengjøres før og etter hver treningsøkt
 • Felles garderober skal ikke benyttes
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten