tine.no

Viktig informasjon

TINE og Norges Kokkers Landsforening (NKL) inviterer kokk- og servitørelever på VG2 til å delta i TINE MatCup 2023-24.

Hvem kan delta?

Konkurransen er åpen for alle kokk- og servitørelever på VG2 og gjennomføres som en lagkonkurranse. Hvert lag skal bestå av 2 kokker, 1 servitør samt 1 lagleder. Lagleder skal være ansatt ved skolen. 

Hva er oppgaven?

Tidsfrister

  • Registrering er åpen og laget må være meldt på før 22. september 2023
  • Frist for innsendelse av oppgave og råvareliste er 29.september 2023
  • Tilbakemelding om hvem som går videre til Steg 2 blir publisert 9.oktober 2023

Spørsmål kan rettes til:

E-post: tinematcup@tine.no

Alle spørsmål og svar blir publisert på www.nkl.no/konkurranse.

Oppgaven sendes til: tinematcup@tine.no. Merk mailen med “TINE MatCup”og lagnavn.

Bedømming 

En uttaksjury bedømmer de innsendte oppgavene anonymt. Det velges ut inntil fem lag for hver semifinale som vil bli gjennomført på TINE Matfagligsenter på Kalbakken i Oslo.