Stafettveksling på TINEstafetten på Bislett stadion

Tren med klassen din

Opplevelsen blir enda bedre hvis dere har trent litt på forhånd, og det er gøy å ha et felles mål.

Vi har laget treningsopplegg, både for barnetrinnet og ungdomstrinnet. Før du skal løpe en stafett kan det f.eks være lurt å trene på:

  • hurtighet
  • kondisjon
  • stafettveksling

Ved å trene i forkant av TINEstafetten, kan opplevelsen på stafett-dagen bli enda bedre. God fysisk form kan gi bedre mestringsfølelse - ikke bare på TINEstafetten, men også i hverdagen.

Tren i kroppsøvingstimen

Sammen med landslagsutøverene i friidrett har vi laget en kroppsøvningstime tilpasset trening mot TINEstafetten. Enkelt for lærer'n - gøy for elevene. Bruk kroppsøvingstimen til å trene og komme i stafettform! 

Du finner flere treningsopplegg lenger ned på denne siden. 

Veksling på TINEstafetten

Friidrett i skolen

TINE og Norges Friidrettsforbund (NFIF) ønsker å bidra til økt fysisk aktivitet blant barn og unge.

Med friidrettens grunnleggende ferdigheter; løphopp og kast som utgangspunkt, kan Norsk Friidrett tilby skolene spennende aktiviteter og tiltak gjennom sitt tilbud «Friidrett i skolen». NFIF ønsker gjennom dette å være til inspirasjon for lærere som vil undervise i friidrett.

På friidrettiskolen.no kan du som lærer velge mellom ulike timeopplegg tilpasset riktig aldersgruppe og klassetrinn. Det finnes forslag til leker, beskrivelse av øvelser samt forklaringer på grener og regler i friidrett.