Glade barn i TINEstafetten t-skjorter som holder rundt hverandre

Inkluderende påmelding til TINEstafetten

TINEstafetten skal være en dag med aktivitet, samhold og moro - for alle! Sørg for å melde på nok lag.

Vi oppfordrer lærerne til å melde på nok lag slik at alle som ønsker får muligheten til å delta.

Dagen blir enda morsommere hvis alle blir med! 
Meld på mange lag, så alle som vil får løpe - TINEstafetten er for alle!

Vi vet at noen elever opplever å ikke få være med på TINEstafetten på grunn av laguttak basert på prestasjon. Noe av det viktigste med TINEstafetten er at alle skal kunne delta. Derfor er det også viktig at laguttak skjer på en inkluderende måte.

Det er opp til den enkelte skole og lærerne å melde på elevene til stafetten, og det er de som tar en vurdering på sin kapasitet i forhold til antall deltakere. 

Meld på nok lag slik at alle som vil kan delta

TINEstafetten er for elever på 6. - 9. trinn og alle som løper stafetten får en T-skjorte. Skolen kan melde på så mange lag man vil, i ulike klasser. Velg den lagkombinasjonen som passer best for din skole, så alle får være med å løpe.

Går ikke lagene opp? Her er to tips for å fylle et lag:

  • La noen elever løpe to etapper
  • Meld laget på åpen klasse. Her kan både vaktmester, lærer eller elev fra naboskolen delta.

Ikke mulighet for å stille med nok lag?

Vi ønsker ikke at uttak til lagene skal være basert på prestasjon. Husk at TINEstafetten skal være gøy og inkluderende for alle.

Utfordrende med transport/ ressurser?

Har dere lang reisevei eller for få ressurser til å ta med alle elevene? Hva med å arrangere egen stafett på skolen deres? Dere trenger ikke løpebane for å ha stafett, mål opp en runde på ca. 400 meter og lag et vekslingsfelt så er dere klare for stafett! 

Registrer nytt arrangement her.

Hva med de som ikke ønsker å løpe?

Det er helt greit å ikke ha lyst til å løpe. Vi oppfordrer derimot lærerne til å la elever som ikke løper, være med å heie frem sine klassekamerater og være en del TINEstafetten.

Her kan din skole melde på lag.