Glade barn i TINEstafetten t-skjorter som holder rundt hverandre

Inkluderende TINEstafett

TINEstafetten skal være en dag med aktivitet, samhold og moro! Sørg for at alle som vil kan være med.

Det er viktig at dere som arrangør tilrettelegger for at alle som ønsker kan delta på TINEstafetten. Det er viktig å sørge for å tilrettelegge både for funksjonshemmede og funksjonsfriske.

Dagen blir enda morsommere hvis alle blir med
- TINEstafetten er for alle!

Det er opp til den enkelte lærer å melde på lag, men det er fint om arrangør oppfordrer til å melde på så mange lag som mulig. 

Går ikke lagene opp?

Her er et par tips dere kan formidle dersom dere får tilbakemelding fra lærere som ikke får fyllt opp lag:

  • La noen elever løpe to etapper
  • Meld laget på åpen klasse. Her kan både vaktmester, lærer eller elev fra naboskolen delta.

Hva med de som ikke ønsker å løpe?

Det er helt greit å ikke ha lyst til å løpe. Vi oppfordrer derimot lærerne til å la elever som ikke løper, være med å heie frem sine klassekamerater og være en del TINEstafetten. Kanskje dere kan ha en konkurranse for beste heiagjeng?