Kriterier for kåring av Årets TINE Fotballskole

Hvert år kåres det årets TINE Fotballskole i krets samt nasjonalt.

Grunnlaget for å vurdere hvem som vinner prisen er foreldreevalueringer, klubbens og/eller krets sin evaluering. Sentralt står klubbenes oppfølging og måloppnåelse rundt fokusområdene jenteandel deltakere og trenere, kosthold og trenerkompetanse. Oppfølging av krav/forventningene til arrangørene vil også bli vektlagt. Evalueringsskjema for foreldre og klubb vil bli sendt klubbene under arrangementet. 

Annonse