Digital verktøykasse utviklet for TINE Fotballskole

TINE Fotballskole nærmer seg. I likhet med tusenvis av barn gleder klubbene og vi oss til å starte opp årets fotballskolesesong.

Det er utviklet en digital verktøykasse som legger til rette for at arrangørene av TINE Fotballskole kan planlegge for, og gjennomføre morsomme og ferdighetsutviklende fotballskoler, samtidig som smittevernet er i varetatt for alle involverte. 

- Det har vært flere klubber som har vært usikre på hvordan de i praksis kan gjennomføre en TINE Fotballskole i år . Dette er jo et hjelpemiddel for klubbene, og det har vært viktig for oss å vise mulighetsrommet som klubbene har til å gjennomføre en tilnærmet lik TINE Fotballskole, som tidligere år, men innenfor smittevernsreglementet. I tillegg er annen praktisk informasjon knyttet til TINE Fotballskole inkludert, sa Andre Paulsen i NFF i 2020.

Verktøykassen er nyttig for både nye og gamle TINE Fotballskolearrangører og er delt inn ulike moduler. 

Innlogging gjøres via MinIdrett, en portal klubbene er kjent med fra før. Du kan logge inn HER

 

 

Fotballaktivitet med grafisk fremstilling av banen og klikkbare linker 

Det vil bli full fart for spillerne som er med på TINE Fotballskole. Banene anbefales å deles inn i stasjoner, og klubbene får forslag til et tre dagers opplegg. Det er også laget grafisk fremstilling av banen med klikkbare linker til øvelsene, og generelle tips om gruppeinndeling, rullering og hvordan gjennomføringen bør se ut.

- Vi håper det vil bli enklere for klubbene å planlegge fotballskolen, nå når de får skreddersydde øvelsene til årets gjennomføring, sier Paulsen.

Arrangementsmal for trygge rammer rundTINE Fotballskole 

For å sikre trygge rammer rundt fotballskolen, vil klubbene finne en arrangementsmal i verktøykassen. Den tar for seg nyttige råd og tips for overholdelse av myndighetenes smittevernsregler. Her må klubben selv tilpasse malen til sitt bruk og vurdere hva og hvordan, så lenge de overordnede «koronavettreglene» overholdes.

Klikk her for å se arrangementsmal

Klikk her for oppdaterte koronavettregler

Økt kompetanse for trenere 

Hvert år er tusenvis av unge og voksene med som trenere på TINE Fotballskole. Noen har trenerutdanning, andre har det ikke. NFF ønsker å tilrettelegge for økt kompetanse til de som vil være med som trener.

I verktøykassen ligger e-læring med utvalgte leksjoner fra Grasrottrener 1 – Barnefotballkurset, som bør være gjennomgått før TINE Fotballskole starter.

Ved fullføring av alle leksjoner, får man mulighet til å laste ned TINE Fotballskole grunnutdanning trenere. Man vil også finne oversikt over alle Grasrottrenerkurs, for de som ønsker en mer formell trenerutdanning. 

- I barnefotballen ser vi at utbytte for trener spesielt, men også spiller, blir større når trener har gjennomført Grasrottrener delkurs 1. Treneren får kunnskap til å utføre rollen bedre, og på en måte som er hensiktsmessig for den aldersgruppen man er trener for. Det er vel så viktig med pedagogisk kunnskap som fotballfagligkunnskap når man trener yngre barn. Vi ser også at TINE Fotballskole kan bli en viktig rekrutteringskanal for nye trenere i fotballen, sier Paulsen.

Inspirasjon til mat og drikke 

Det er viktig for barn og unge med nok energi i forbindelse med trening og aktivitet. En tommelfingerregel er å spise hver 3-4 time. I verktøykassen får klubbene tilgang til mer informasjon om kunnskap om idrett og ernæring, samt oppskrifter fra TINE som kan serves til både frokost, mellommåltid og lunsj. 

Rom for annen aktivitet under fotballskolen 

Selv om fotballaktiviteten er i igjen og barna deles inn i mindre grupper, kan det være et behov for å inkludere annen aktivitet som gjennomføres ved siden av fotballen, for å få rulleringen på banen til å gå opp. Klubbene vil finne inspirasjon til hva dette kan være i verktøykassen. 

Andre nyttige hjelpemidler 

Siste modul i verktøykassen inneholder andre praktiske hjelpemidler vi tror klubbene vil sette pris på, dette er for eksempel solkremtips og en digital arrangementsplanlegger fra TINE.  

- Vi håper klubbene vil bruke dette hjelpemiddelet i planleggingen av fotballskolen, slik at gjennomføringen blir smidigst mulig og kan preges av mye aktivitet og fotballglade barn, avslutter Paulsen.

Verktøyet er tilgjengelig på ekurs.nif.no

Det er laget en brukerveiledning for for klubber og trenere som ikke har brukt E-læringskurs før:

Klikk her for å se brukerveiledningen

For dere som har vært inne på ekurs.nif.no tidligere, så finner dere dette under «Norges Fotballforbund» i nedtrekksmenyen «Særforbund». Påmeldingsnøkkelen er tinefotballskole2020.