Instruktører på TINE Fotballskole

Bli årets TINE Fotballskole arrangør!

Hvert år kårer vi årets TINE Fotballskole i hver fotballkrets. Her ser du hvilke kriterier som må oppfylles for å være med i kåringen. Lykke til!

Krav til arrangør

Som arrangør av TINE Fotballskole får klubben tilgang til TINE-materiell og ulike verktøy. TINE og NFF er opptatt av gjennomgående høy kvalitet på TINE Fotballskole og det stilles derfor noen krav til klubber som skal arrangere.

 • Arrangør må være en fotballklubb tilknyttet Norges Fotballforbund.
 • Påmelding av din fotballskole må skje innen fristen, som er 15. mars hvert år.
 • TINE Fotballskole skal vare mellom 3 - 5 dager, i perioden juni - august. Annet må avtales.
 • TINE Fotballskole skal ikke koste mer enn NOK 300,- per dag.
 • Deltakerne skal være 6 - 12 år.
 • Deltakeravgiften holdes lav slik at alle barn som vil kan delta.
 • TINE Fotballskole drakt og sekk deles ut første dag.
 • Arrangør skal jobbe aktivt med tiltak som støtter fokusområdene til TINE Fotballskole.
 • Instruktører på TINE Fotballskole skal være engasjerte og vise gode holdninger (både sportslige og til kosthold).

Sportslig

 • Klubben må oppnevne en sportslig ansvarlig for TINE Fotballskole, som skal:
  • være til stede under hele fotballskolen.
  • arrangere en trenersamling med faglig innhold i forkant.
 • Fordeling av deltakere per instruktør bør være fornuftig - maks 12-16 deltakere på 2 instruktører.

Kosthold

 • Klubben skal ha en person som er ansvarlig for matservering.
 • Klubben skal jobbe aktivt med å tilby sunne produkter, og ha fokus på riktig ernæring gjennom hele TINE Fotballskole. Dette gjelder også ved kiosksalg og matservering. Kake, sjokolade, brus og sukkerholdige produkter skal ikke tilbys under TINE Fotballskole.

Markedsføring

 • Bruke “TINE Fotballskole” i enhver benevning av fotballskolen og i all kommunikasjon.
 • Annonsere i sosiale medier at det skal arrangeres en TINE Fotballskole, og tagge @tinefotballskole og bruke hastaggene: #tinefotballskole #næringtildrømmene
 • Klubben oppfordres til å gjøre aktive tiltak for å oppnå mediedekning.
 • Det er ikke tillatt å trykke andre logoer på TINE-materiellet.
 • Du kan laste ned logo for TINE Fotballskole i ulike formater her:

TFS-logo i EPS-format
TFS-logo i JPG-format
TFS-logo i PNG-format

 • Arrangører av TINE Fotballskole skal i tillegg til overnevnte krav, følge de rammene som er gjengitt i heftet «TINE Fotballskole» av NFF.

Les også