Trener og barn på TINE Fotballskole

Sjekkliste for arrangør

Dette er et forslag til sjekkliste for deg som arrangerer TINE Fotballskole.

Du kan følge denne eller laste den ned som et arbeidsdokument, som du kan redigere og tilpasse ditt arrangement.

Før 15. mars

 • Søk om å arrangere TINE Fotballskole.
 • Betal påmeldingsavgift for å arrangere TINE Fotballskole:
  • 0-100 deltakere NOK 1000,-
  • 101-200 deltakere NOK 2000,-
  • 201-300 deltakere NOK 3000,-
  INNBETALING: Kontonr 5010.05.74397, Norges Fotballforbund, Serviceboks 1, Ullevål Stadion. 0840 Oslo.
 • Kontroller at adressen og kontaktinfo du har registrert for levering av materiell og TINE-produkter er korrekt.
 • Siste frist for å endre informasjon rundt levering av drikke er 15. mars, etter dette ta direkte kontakt med spesialbestillinger@tine.no.
 • Reserver klubbhuset - til forberedelser, trenersamling og til fotballskolen.
 • Avtale deltakelse fra nøkkelroller (kjøkkenansvarlig, sportslig ansvarlig etc).
Glade barn på TINE Fotballskole

April

 • Benytt TINE Smart Planlegger til å planlegge fotballskolen.
 • Informer om TINE Fotballskole på dine arrangementsider på tinefotballskole.no, klubbens nettsider og på fotball.no via SportsAdmin.
 • Send info til lagledere i barnefotballen om at påmeldingen i gang.
 • Skaffe trenere - både jenter og gutter. Ta kontakt med tidligere trenere. Ta gjerne kontakt med den videregående skolen i nærområde som har treningslære som fag på skolen. Få med noen voksne også!
 • Send treneravtale. Viktig forutsetning at de deltar på trenersamlingen.
 • Sørg for at alle som skal "bemanne" TINE Fotballskole har levert politiattest (i alle fall alle trenere).
 • Registrer deg som bruker av treningsøkta.no, så får klubben tilgang til øvelsesbanken, ekstra materiell osv.
 • Bestem dato og tidspunkt trenerkurs/-samling.
  TIPS: Det kan være praktisk å legge dette til søndagen før.
 • Benytt TINE Smart Idrettsmat og bestill rabatterte TINE-produkter til lunsjserveringen, eller få inspirasjon til hva dere kan lage.
  Klubben skal ha et kundenummer hos TINE.

 

 • Innkall til møte 20 minutter før oppstart hver dag - for gjennomgang av dagen.
 • Heng opp et oversiktskart ved klubbhuset over hvor de ulike gruppene skal være og når de skal spise, slik at lange køer unngås.
 • Fordel utstyr på gruppene. Baller, markeringsvester, kjegler etc.
 • Sportslig ansvarlig eller en annen voksen person for TINE Fotballskole må være til stede under hele fotballskolen.
 • Følg opp trenere på feltet.
 • Trenerene skal følge og sitte sammen med barna under måltidene. Viktig for deltakerne å se trenerene. Påvirker team-følelsen og kvaliteten.
 • Ved mye sol - pass på at barna benytter solkrem og drikker hyppig.
 • Gjennomfør ettermiddagssamling - 15-20 minutter. Forsterke gode prestasjoner og gi et par utfordringer å reflektere over til neste dag.

Husk!

 • ... å fokusere på Fair Play på TINE Fotballskole.
 • ... at både trenere og deltakere skal bruke TINE Fotballskole T-skjorter alle dager.
 • ... å benytte TINE-produkter under servering. Det er også lurt med frukt i løpet av dagen.
 • ... å minne deltakerne på å drikke mye vann!
 • ... at våre trenere er engasjerte og viser gode holdninger! Trenerene og andre skal gi oppmuntringer til alle deltakerne.

Etter fotballskolen

 • Betale ut honorar/lønn til trenere.
 • Skriv ut attester til trenere og andre frivillige. Fokus på mulighet for å få "jobberfaring".
 • Evaluering av TINE Fotballskole - fra klubben selv, til trenerene og deltakerer/foreldre.
  TIPS: Bør sendes ut innen en uke etter endt arrangement.
 • Husk at du på tinefotballskole.no finner nyttige tips og verktøy som du kan bruke til planleggingen og gjennomføringen av din TINE Fotballskole.
 • Som arrangør av TINE Fotballskole får klubben tilgang til TINE-materiell og ulike verktøy. TINE og NFF er opptatt av gjennomgående høy kvalitet på TINE Fotballskole og det stilles derfor noen krav som arrangører må oppfylle.