Lørdag 22. oktober (dagen før TV-aksjonen) arrangerer Tinemelk vennskapsfrokoster sammen med Røde Kors, på asylmottak over hele landet. Finn ditt mottak på tine.no/vennskapsfrokost

Vil du komme på vennskapsfrokost
22. oktober?

Vennskapsfrokost

I forbindelse med TV-aksjonen arrangerer Røde Kors og Tinemelk vennskapsfrokoster på asylmottak over hele landet. 22. oktober kl. 11 stiller vi med frokost og nysgjerrige mennesker som har veldig lyst til å treffe deg. Påmeldingen er nå stengt. Tusen takk til alle påmeldte! God frokost!

Tinemelk støtter Røde Kors og årets TV-aksjon «Sammen får vi hjelpen helt frem» Film

Lørdag 22. oktober 2016 (dagen før TV-aksjonen) arrangerer Tinemelk vennskapsfrokoster sammen med Røde Kors, på asylmottak over hele landet.

Dette gjør vi slik at flyktninger kan bli bedre kjent med sitt nye lokalmiljø, og lokale kan bli bedre kjent med nye og ressurssterke mennesker.

Det blir en unik frokostopplevelse, og forhåpentligvis blir det også starten på mange nye og gode vennskap.

Vi stiller med frokost og nysgjerrige mennesker som har veldig lyst til å treffe deg.

Stiller du? Se tine.no/vennskapsfrokost for mer informasjon.

Tinemelk støtter Røde Kors og årets TV-aksjon «Sammen får vi hjelpen helt frem»

Kjøper du Tinemelk, støtter du årets TV-aksjon

Røde Kors hjelper mennesker i hele verden, inkludert i nærmiljøene i Norge. Organisasjonens frivillige er til stede for mennesker som trenger støtte og hjelp. Røde Kors er verdens største humanitære bevegelse, med unik tilgang og tillit i kriseområder.

TINE har i over 13 år vært en av Røde Kors sine største bidragsytere. Totalt har vi så langt bidratt med over 45 millioner kroner, i tillegg til ressurser til Røde Kors sitt humanitære arbeid.

Les mer om samarbeidet