Sjekkliste for arrangør

Dette er TINEstafettens forslag til sjekkliste. Du kan følge denne eller laste ned et arbeidsdokument som du kan redigere og tilpasse til ditt arrangement.

Last ned  sjekkliste for arrangør  eller  sjekkliste for lærer

I august

Husk å bestille bane

1. januar

Frist for å registrere arrangmentet på tinestafetten.no

15. mars

Siste frist for å melde på lag til TINEstafetten. Dersom du er en arrangørskole, husk å melde på lag fra din egen skole!

1. april

Absolutt siste frist for å sjekke at listen over påmeldte lag er komplett

3 uker før

Sett opp startliste, send dem på mail til lærere og publiser dem på arrangementssiden

Utnevn funksjonærstab

 • stevneleder
 • tidtagere
 • vekslingsdommere
 • sekretariat
 • speaker
 • kiosksalg
 • noen til å dele ut utstyr

2 uker før

Motta TINEstafetten materiell fra Idé.

 • Sjekk at alt utstyr er med; tilstrekkelig med t-skjorter, startnr. og sikkerhetsnåler. Meld fra hvis materiellet ikke har kommet fram eller noe mangler
Ta kontakt med ditt lokale Røde Kors

1 uke før

 • Lage tydelige skilt; utdeling av materiell.
 • Pakke poser med materiell
 • Navn på deltakerne legges inn på hjemmesiden 1 uke før selve stafettdagen – dette gjøres av lærer/lagleder som har meldt på lag(ene). (Valgfritt)
 • Ta kontakt med lokal presse. Forslag til tekst til pressemelding finner du her – suppler gjerne med lokal info!

Dagen før

Printe og kopiere opp startlister til lagposene, speaker, startordner, vekslingsdommer, måldommersjef, tidtakersjef, oppslag og pressen

Sjekk at høyttalere fungerer

Sjekk at du har:
 • plakater til oppslag på banen
 • stafettpistol og skudd/fløyte
 • 2 sett røde og hvite flagg til vekslingene
 • stoppeklokker
 • blokker og penner til måldommerne
 • søppelsekker
 • musikk til underholdning og oppvarming
 • førstehjelpsutstyr
Merke banen
 • start og mål
 • avmerke vekslingsfelt

HUSK!

 • Heng opp norske flagg
 • Bær inn tidtagertrapp på banen
 • Heng opp tidsskjema og startlister flere steder på banen
 • Sett opp søppelsekker
 • Heng opp store infoplakater på strategiske plasser
 • Del ut lagposer (pass på at lederen for utdelingen har deltakerlister)
 • Oppfordre til felles oppvarming m/musikk

Etter stafetten

 • Rydd arena, TINE og arrangøren har felles ansvar for oppryddingen
 • Publiser bilder på din stafettside på tinestafetten.no
 • Publiser resultater på din stafettside på tinestafetten.no
 • Send resultatlister til lokalavisen