Her kan du lese regler for årets konkurranse der vi oppfordrer alle skoler til å lære mer om verdens land og aktiviteter.

 

Konkurransen vil være tilgjengelig her på tinestafetten.no. Regionene i Norge har blitt tildelt en verdensdel hver som de fritt velger et land fra. Målet er at klassen skal lære om landet. Hva er nasjonalidretten, hva spiser de etter trening, hvor mange bor i landet, hva er landet mest kjent for? Hvordan kan man anvende landet i de forskjellige fagene i skolehverdagen? Hver uke (uke 16-19) kan lærere sende inn hva klassen har gjort i fagene for å bli bedre kjent med sitt land. Dette sendes til post@tinestafetten.no. Innsendelse kan gjøres en gang eller hver uke i konkurranseperioden. 

Konkurransen gjelder for klasser fra 6.-9. trinn.

I konkurransen kårer vi fire klasser som blir ukesvinnere og en klasse som blir hovedvinner.

For å være med i trekningen av ukepremien må man ha sendt inn en mail med klassens bidra for anvendelse av kunnskap om landet i ett eller flere fag innen mandag kl 12.00 uken etter. De fire ukesvinnerne annonseres på tinestafetten.no hver tirsdag - hovedvinner kåres etter TINEstafetten 10. mai. 

VIKTIG! Det er kun lærer/kontaktperson for klassen som kan sende inn skjema og melde på sin klasse!

Kåring av vinnere

Vinnerne kåres av en sporty jury som består av personer fra TINE og Norges Friidrettsforbund. Vinnerne kontaktes på mailadressen besvarelsen blir sendt fra. Vinnere kåres blant innesendte bidrag som er godkjent i hht konkurransereglene. Premien kan ikke veksles inn i penger. Klassen som kåres som hovedvinner vil bli kontaktet innen uke 20. Hvis ikke vinner har respondert innen 14. dager vil ny hovedvinner kåres. Vinneren blir annonsert på tinestafetten.no. 

Ukespremier

Vi kårer en klasse som ukesvinner hver uke i konkurranseperioden. Vinneren blir den klassen som har sendt inn det mest innholdsrike bidraget. Ukesvinneren får tilsendt en friidrettspakke med utstyr til en verdi av 5000,-. Ukesvinner annonseres hver tirsdag på tinestafetten.no.

Hovedpremie

Klassen som har det mest innholdsrike bidraget utfra juryens bedømmelse vinner hovedpremien. Alle bidra er med i utvelgelsen til hovedpremien som er en sporty overraskelse til hele klassen! Hovedvinner kåres etter TINEstafetten 10. mai. Dersom klassen registrerer sine aktiviteter hver uke (fire uker, uke 16-19) i konkurranseperioden, er de med i trekningen av hovedpremien som er en sporty overraskelse til hele klassen! Vinneren blir den klassen som i konkurranseperiodens fire uker har tilbakelagt flest antall meter ved å gå eller løpe, samt forklart kort hvordan de har oppnådd den registrert distansen. Hovedvinner kåres etter TINEstafetten 10. mai. Alle klasser som har registrert antall meter i konkurranseperiodens fire uker, inkludert de 4 ukesvinnerne, vil kunne vinne.

 

Denne konkurransen blir kun administrert av TINE og Norges Friidrettsforbund. TINE/Norges Friidrettsforbund kan på et hvilket som helst tidspunkt avbryte konkurransen. Ved deltagelse anses konkurransereglene for å være lest og akseptert.

 

Kontakt

 

Dersom du har spørsmål kan du kontakte TINE Forbrukersenter:

Tlf: 800 35 999 (mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 man til fre)

Facebook: https://www.facebook.com/tinestafetten

E-post: forbruker@tine.no