Om Miljøagentene

Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon. Miljøagentene vil skape et varig og løsningsorientert engasjement for natur og miljøvern hos flest mulig barn på barns premisser. De arbeider for å gi barn troen på seg selv, framtiden og at det nytter å gjøre noe.

Hva vil Miljøagentene?

Miljøagentene er en organisasjon for barn. De verken støtter eller er støttet av noe spesielt politisk parti, men prøver heller å få alle de politiske partiene til å bli enda flinkere til å ta vare på jorda. Miljøagentene favoriserer heller ingen livssyn eller religion, men synes alle skal bli flinkere til å respektere hverandres tro og livssyn.

Miljøagentene ønsker en jord hvor menneskene vet hva naturen tåler og handler og lever etter det. De jobber for et renere miljø og en tryggere framtid. De oppfordrer alle miljøagenter til å oppdage vår fantastiske natur, og å utforske sammenhengen mellom menneskene og naturen.

Barnas stemmer er viktig

Barna er fremtiden. Derfor mener Miljøagentene at det er spesielt viktig at de voksne lytter til dem.

Alle barn i Norge kan bli miljøagenter og jobbe sammen for at alle skal bli flinkere til å ta vare på jordkloden vår.

Alle miljøagenter har rett til å si ifra.

La barnas optimisme spre seg

Noe av det barn er best til er å være optimister. De gir ikke opp, men ser alltid nye løsninger istedenfor å fokusere på problemer. Vi kan gjøre noe med klimaendringene, og vi kan alltid bli flinkere til å ta vare på naturen. På Hovedkvarteret mottar Miljøagentene hele tiden mange gode ideer og forslag som barna sender inn. De gode ideene deler de med medlemmene sine over hele landet, men også med politikere, journalister og andre som er opptatt av arbeidet til Miljøagentene.

Har du lyst til å bli miljøagent? Meld deg inn her.