Friidrett i skolen

Tren friidrett på skolen

TINE og Norges Friidrettsforbund (NFIF) ønsker å bidra til økt fysisk aktivitet blant barn og unge.

Med friidrettens grunnleggende ferdigheter; løp, hopp og kast som utgangspunkt, kan Norsk Friidrett tilby skolene spennende aktiviteter og tiltak gjennom sitt tilbud «Friidrett i skolen». NFIF ønsker gjennom dette å være til inspirasjon for lærere som vil undervise i friidrett.

 

Velg opplegg for din klasse

Stafettgledefriidrettiskolen.no kan du som lærer velge mellom ulike timeopplegg tilpasset riktig aldersgruppe og klassetrinn. Det finnes forslag til leker, beskrivelse av øvelser samt forklaringer på grener og regler i friidrett.

 

Lærere med god erfaring fra friidretten har bidratt til treningsopplegget. NFIF er TINEs  samarbeidspartner til TINEstafetten og er ansvarlig for konseptet «Friidrett i skolen»