Forslag til aktive skoletimer

Her har vi samlet noen tips til hvordan aktivitet til hvordan aktivitet kan inngå i målretettet læringsaktivitet.

Forslagene til aktiviteter du finner under og Aktiv Læring som konsept er utviklet av Sør-Østerdal - en region i bevegelse og Høgskolen i Hedmark. Flere forslag til aktivieter til aktiv læring finner du her.

Fagpastningen

Barna kaster ballen til hverandre samtidig som de får oppgaver å løse;

  • Kaste alfabetet forlengs/baklengs og annenhver bokstav/tredje hver
  • Kaste hovedsteder – land (den ene sier hovedstad, den andre landet)
  • Kaste fylker i Norge
  • Kaste fjelltopper i Norge, Europa, verden
  • Kaste historiske hendelser – årstall (den ene sier hendelsen, den andre årstallet)
  • Kaste engelske gloser (den ene sier det engelske ordet, den andre det norske)

 

TIPS! Her kan dere bruke ulike typer baller, badminton, frisbee osv.

Terningstafetten

Deltakerne deles inn i lag. Førstemann på hvert lag kaster terningen og løper til kjeglen som samsvarer med det antall øyne som terningen viser, tilbake og veksler med neste som kaster terningen osv. Terningen funkerer som vekslepinne.

  • Terninger med andre tallsymboler og variasjon i antall kjegler gir mulighet til å tilpasse øvelsen etter matematisk kompetanse. Multiplikasjonsbegrepet, addisjon eller subtraksjon kan utfordres. To terninger gir mulighet for nye regler.

Memorystafett

Før start legges kortene gruppevis på gulvet. Elevene stiller opp bak startlinjen og venter på startsignal. Elevene jobber individuelt eller lagvis.

  • Førstemann løper og henter et kort, nestemann henter det som står på baksiden av kortet førstemann hentet, osv.
  • Kortene som samles inn samles ved startlinjen. Når det kun er ett kort igjen, skal det som står skrevet på baksiden av kortet være det som var avbildet på det første kortet.

Denne organiseringsformen kan benyttes i alle fag i skolen; brøker, pluss og minus i matte, land/hovedstader i geografi, osv.