TINEstafetten 2022

Endelig åpner vi påmeldingen for arrangører til TINEstafetten!

Vi er glade for endelig å åpne opp for påmelding til TINEstafetten! Vi lever fremdeles med pandemien, og det er mulig at vi også i mai lever med noen koronaregler. Vi holder dere løpende oppdatert på hvilke retningslinjer som gjelder.

Pr 14. januar 2022 er det nasjonalt ingen begrensninger på antall barn som kan delta på et idrettsarrangement utendørs. Dette betyr at vi i utgangspunktet kan planlegge for en normal gjennomføring av TINEstafetten i 2022! Det er likevel slik at det kan være enkelte kommuner som har gult eller rødt nivå, i disse tilfellene kan ikke flere skoler møtes og skolen må arrangere selv på sin skole. Vær derfor obs på de lokale retningslinjene som gjelder for ditt område. Vi fortsetter sukssen fra de siste to årene og kjører en TINEstafett uke i uke 19 (9.-13.mai) på den måten, står dere som arrangør friere til å velge den dagen som passer best for dere. 

Nytt for året er at arrangører i år bestiller materiell gjennom en webshop. Link til denne webshoppen for dere både på siste siden på påmeldingsskjema og i e-posten etter dere har sendt inn påmeldingsskjema. Mer informasjon om hvordan du bestiller finner du HER

Påmeldingen til årets TINEstafett er nå åpen og gjøres HER.

 

Selvom det pr 14.01.2022 ikke er noen antallsbegrensninger er det fremdeles anbefalinger om avstand og hygiene på arrangementer. Vi har laget en arrangementsmal for trygg gjennomføring av arrangementet som kan lastes ned HER. 

Nedenfor finner du noen nyttige lenker fra FHI og Helsedirektoratet om hvordan man på en trygg måte kan gjennomføre et arrangement.

Ansvarlig arrangørs ansvar

Klubb eller skole er ansvarlig for at TINEstafetten gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

  1. Klubb/skole bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon til trenere/instruktører/lærere/frivillige, deltakere og foresatte i god tid før oppstart av arrangementet.
  2. Idrettslaget/skolen må vurdere hvor mange trenere/instruktører/lærere/frivillige som er nødvendig for å kunne gjennomføre stafetten og samtidig ivareta anbefalte smitteverntiltak, både ved ankomst/avreise, under arrangementet og ved toalettbesøk/håndvask. Aktiviteter som involverer barn eller personer med spesielle behov krever flere ressurser.

Les mer i Helsedirektoratets veileder for smittevern for idrett (covid-19)

 

Verktøy for risikovurdering

For alle arrangementer, må gjennomføring planlegges for å sikre god smittevernhåndtering. Dersom du planlegger et arrangement er det opp til deg som ansvarlig arrangør å avgjøre hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes. Det er også opp til deg å avgjøre om det er forsvarlig å avholde arrangementet. Derfor er det viktig at du setter deg inn i gjeldende råd for smittevern. Som et hjelpemiddel for arrangører har Helsedirektoratet laget en tabell for risikovurdering ved planlegging for organisert aktivitet.

Tabellen finner du i Helsedirektoratets veileder for smittevern

 

Etabler en gjennomføringsplan

Hvis man etter risikovurdering bestemmer seg for å gjennomføre arrangementet, bør man lage en gjennomføringsplan som reduserer risiko for smitte.

Les mer i Folkehelseinstituttets råd om gjennomføringsplan

Antall deltakere

Pr. 14. januar 2022 er det ingen antallsbegrensninger på utendørs idrettsarrangement for barn og unge under 20 år. Det kan likevel være lokale antallsbegrensninger som du som arrangør må forholde deg til. Sjekk med din kommune om hvilke regler og anbefallinger som gjelder.  Vi tar forbehold om at 1 meter mellom personer som ikke tilhører samme husstand må opprettholdes.

Les mer under Folkehelseinstituttets råd og tiltak for arrangementer og samlinger

Smitteforebyggende tiltak

Det gjøres mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smittespredningen. Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset TINEstafetten. Formålet med rådene fra Helsedirektoratet er å redusere risiko for smitte med covid-19. De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

  • Syke personer skal holde seg hjemme
  • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
  • Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer

 

Les mer i Helsedirektoratets veileder for smittevern

Sjekkliste for godt smittevern

Tiltak for å sikre godt smittevern står sentralt ved gjennomføring av TINEstafetten. En sjekkliste for godt smittevern finner du i Helsedirektoratets veileder for smittevern