Stafettveksling på TINEstafetten på Bislett stadion

Tren til TINEstafetten med klassen din!

Opplevelsen blir enda bedre hvis dere har trent litt på forhånd, og det er gøy å ha et felles mål.

Vi har laget treningsopplegg, både for barnetrinnet og ungdomstrinnet. Før du skal løpe en stafett kan det f.eks være lurt å trene på:

  • hurtighet
  • kondisjon
  • stafettveksling

Ved å trene i forkant av TINEstafetten, kan opplevelsen på stafett-dagen bli enda bedre. God fysisk form kan gi bedre mestringsfølelse - ikke bare på TINEstafetten, men også i hverdagen.

Tren i kroppsøvingstimen

Vi har lagd ferdige treningsopplegg for din klasse, så kan dere trene i kroppsøvingstimen. Enkelt for lærer'n - gøy for elevene. Bruk kroppsøvingstimene til å trene og komme i stafettform! 

  • Her kommer treningsplan for 6. - 7. trinn
  • Her kommer treningsplan for 8. - 9. trinn
  • Her kommer stafettveksling
Veksling på TINEstafetten

Friidrett i skolen

TINE og Norges Friidrettsforbund (NFIF) ønsker å bidra til økt fysisk aktivitet blant barn og unge.

Med friidrettens grunnleggende ferdigheter; løphopp og kast som utgangspunkt, kan Norsk Friidrett tilby skolene spennende aktiviteter og tiltak gjennom sitt tilbud «Friidrett i skolen». NFIF ønsker gjennom dette å være til inspirasjon for lærere som vil undervise i friidrett.

På friidrettiskolen.no kan du som lærer velge mellom ulike timeopplegg tilpasset riktig aldersgruppe og klassetrinn. Det finnes forslag til leker, beskrivelse av øvelser samt forklaringer på grener og regler i friidrett.

Kjetil Jansrud med barn på TINEstafetten

Flere treningsprogrammer: