Sola stadion

7 mai 201910:00 - 12:00

Sted

Arrangementssted:
Sola stadion
Adresse:
Åsenveien 86, 4050 SOLA

Arrangør

Arrangørklubb/-skole:
Sola friidrett
Nettside:
Navn kontaktperson:
Sola friidrett
E-post kontaktperson:
Mobil kontaktperson:
Telefon jobb:
Kontakt i Norsk Friidrett:
Signe Emilsen
Telefonnummer:
E-post kontaktperson:

6. Trinn (21 lag)

 • Sola skole Lag1
 • Grannes skole Lag1
 • Haga skole Lag1
 • Haga skole Lag2
 • Storevarden skole Lag1
 • Storevarden skole Lag2
 • Håland skole Lag1
 • Håland skole Lag2
 • Håland skole Lag3
 • Røyneberg skole Lag1
 • Røyneberg skole Lag2
 • Røyneberg skole Lag3
 • Sande skole Lag1
 • Sande skole Lag2
 • Sande skole Lag3
 • Sande skole Lag4
 • Dysjaland skule Lag1
 • Skadberg skole Lag1
 • Skadberg skole Lag2
 • Skadberg skole Lag3
 • Skadberg skole Lag4

7. Trinn (22 lag)

 • Storevarden skole Lag1
 • Storevarden skole Lag2
 • Sande skole Lag1
 • Sande skole Lag2
 • Sande skole Lag3
 • Sola skole Lag1
 • Grannes skole Lag1
 • Håland skole Lag1
 • Håland skole Lag2
 • Håland skole Lag3
 • Haga skole Lag1
 • Haga skole Lag2
 • Skadberg Skole Lag1
 • Skadberg Skole Lag2
 • Skadberg Skole Lag3
 • Skadberg Skole Lag4
 • Skadberg Skole Lag5
 • Skadberg Skole Lag6
 • Skadberg Skole Lag7
 • Dysjaland skule Lag1
 • Røyneberg skole Lag1
 • Skadberg Skole Lag1

Åpen klasse barnetrinn (3 lag)

 • Grannes skole Lag1
 • Grannes skole Lag2
 • Skadberg skole Lag1

8. Trinn (17 lag)

 • Sola ungdomsskole Lag1
 • Sola ungdomsskole Lag2
 • Sola ungdomsskole Lag3
 • Sola ungdomsskole Lag4
 • Sola ungdomsskole Lag5
 • Sola ungdomsskole Lag6
 • Sola ungdomsskole Lag7
 • Tananger ungdomsskole Lag1
 • Tananger ungdomsskole Lag2
 • Tananger ungdomsskole Lag3
 • Dysjaland skule Lag1
 • Dysjaland skule Lag2
 • Dysjaland skule Lag3
 • Dysjaland skule Lag4
 • Sola friidrett Lag1
 • Sola friidrett Lag2
 • Sola friidrett Lag3

9. Trinn (19 lag)

 • Sola ungdomsskole Lag1
 • Sola ungdomsskole Lag2
 • Sola ungdomsskole Lag3
 • Sola ungdomsskole Lag4
 • Sola ungdomsskole Lag5
 • Sola ungdomsskole Lag6
 • Sola ungdomsskole Lag7
 • Tananger ungdomsskole Lag1
 • Tananger ungdomsskole Lag2
 • Tananger ungdomsskole Lag3
 • Dysjaland skule Lag1
 • Dysjaland skule Lag2
 • Dysjaland skule Lag3
 • Dysjaland skule Lag4
 • Dysjaland skule Lag5
 • Dysjaland skule Lag6
 • Sola friidrett Lag1
 • Sola friidrett Lag2
 • Sola friidrett Lag3