Sjekkliste for arrangør

Dette er et forslag til sjekkliste for deg som arrangerer TINE Fotballskole. Du kan følge denne eller laste den ned som et arbeidsdokument , som du kan redigere og tilpasse til ditt arrangement.

 

15. mars

 • Søk om å arrangere TINE Fotballskole
 • Betal påmeldingsavgift for å arrangere TINE Fotballskole:
  • 0-100 deltakere kr 1000,-
  • 101-200 deltakere kr 2000,-
  • 201-300 deltakere kr 3000,-
  INNBETALING: Kontonr 5010.05.74397, Norges Fotballforbund, Serviceboks 1, Ullevål Stadion. 0840 Oslo.
 • Kontroller at adressen og kontaktinfo du har registrert for levering av materiell og TINE-produkter er korrekt.
 • Siste frist for å endre informasjon rundt levering av drikke, etter dette ta direkte kontakt med spesialbestillinger@tine.no
 • Reserver klubbhuset - til forberedelser, trenersamling og til fotballskolen.
 • Avtale deltakelse fra nøkkelroller (kjøkkenansvarlig, sportslig ansvarlig etc).

April

 • Informer om TINE Fotballskole på dine arrangementsider på tinefotballskole.no, klubbens nettsider og på fotball.no via SportsAdmin.
 • Sende info til lagledere i barnefotballen om at påmeldingen i gang.
 • Skaffe trenere - både jenter og gutter. Ta kontakt med tidligere trenere. Ta gjerne kontakt med den videregående skolen i nærområde som har treningslære som fag på skolen. Få med noen voksne også!
 • Send treneravtale. Viktig forutsetning at de deltar på trenersamlingen.
 • Sørg for at alle som skal "bemanne" TINE Fotballskole har levert politiattest (i alle fall alle trenere).
 • Registrer deg som bruker av treningsøkta.no, så får klubben tilgang til øvelsesbanken, ekstra materiell osv.
 • Bestem dato og tidspunkt trenerkurs/-samling. TIPS: Det kan være praktisk å legge dette til søndagen før.
 • Sjekk at klubben har fått et kundenummer hos TINE, slik at dere kan bestille produkter og begynne med å planlegge matservering. Ta kontakt dersom du ikke vet hva klubbens kundenummer er.

Mai

 • Sjekk at du har mottatt bekreftelsesmail fra TINE på at klubben er godkjent som arrangør av TINE Fotballskole. Mailen mottas ca 1. mai. Hvis ikke, ta kontakt med kretsen.
 • Sørg for bemanning av kjøkken og kiosk.
 • Avtal mat, papptallerkner etc. Husk at fra TINE kan dere bestille både produkter og engangseservice (servietter, plastskje og pappbeger til eks yoghurt).
 • Bestille baller.
 • Skaffe nødvendig antall mål. Avtales med kommunen eller andre.
 • Dersom mini- og teknikkmerke skal gjennomføres: skaff merker og diplomer.
 • Utarbeid en fotballfaglig plan for TINE Fotballskole. Sjekk tinefotballskole.no samt treningsøkta.no
 • Dersom eget tilbud for keepere: husk å planlegge målvaktssekvenser / keepergruppe

Trenersamling

 • Trenerkurs / -samling. Se ”Om trenersamlingen” på treningsøkta.no. Gå gjennom ukens program, holdninger, sikkerhet, praktisk utprøving av øvelser osv.
 • Tilfør kompetanse til trenerene i form av for eksempel barnefotballkurset evt barnefotballkvelden.
 • Om klubben tilbyr det: tilpasset opplæring i forskjellige ferdighetsnivåer.
 • Gi trenere tilgang til trenermateriell - på tinefotballskole.no

Ca. to uker før start

 • Dere vil motta en ordrebekreftelse på drikke fra spesialbestilling@tine.no. Dere MÅ sjekke at bekreftelsen stemmer overens med antall deltakere påmeldt.
 • Motta TINE materiell på oppgitt leveringsadresse. NB! Materiell sendes til arrangør 14 dager før oppstart. Sørg for lagringsplass!
 • Sjekk at mottatt materiell stemmer med pakkseddelen og med faktisk påmelding.
 • Planlegg bespisning. Fokus på sunt og næringsrikt kosthold. Her finner du tips og oppskrifter
 • Hvis muligheter, inviter et fotballforbilde eller en fotballkjendis!
 • Sjekke at førstehjelpsutstyret er i orden.
 • Ta kontakt med media for dekning av arrangementet.
 • Husk å lage en plan for gjennomføring av TINE Fotballskole i dårlig vær - både arrangement og bespisning.

En uke før start

 • Sende mail med info om TINE Fotballskole til deltakere med foreldre. Husk at du kan lenke til dine arrangementsider.
 • Del deltakere i "små" grupper - maks 12-16 barn med minst 2 trenere.
 • Fordeling av trenere på grupper. TIPS: Det er lurt å blande erfarne og de litt ferskere, samt gutter og jenter.
 • Sjekk at alle deltakere har betalt, og purre de som ikke har betalt.

Noen dager før start

 • Blås opp ballene og fordel i nett.
 • Heng opp TINE-bannere for synlighet på og rundt anlegget.
 • Lag oversikt over grupper og trenere. Husk å lage lister med telefonnummer til foreldre. Trenerene er ansvarlige for "sine barn" under fotballskolen
 • Innkall til møte 20 minutter før oppstart hver dag - for gjennomgang av dagen.
 • Heng opp et oversiktskart ved klubbhuset hvor de ulike gruppene skal være og når de skal spise slik at lange køer unngås.
 • Fordel utstyr på gruppene. Baller, markeringsvester, kjegler etc..
 • Sportslig ansvarlig eller en annen voksen person for TINE Fotballskole må være tilstede under hele fotballskolen.
 • Følg opp trenere på feltet.
 • Trenerene skal følge og sitte sammen med barna under måltidene. Viktig for deltakerne å se trenerene. Påvirker team-følelsen og kvaliteten.
 • Ved mye sol - pass på at barna benytter solkrem.
 • Gjennomfør ettermiddagssamling - 15-20 minutter. Forsterke gode prestasjoner og gi et par utfordringer å reflektere over til neste dag.

Husk!

 • ... å fokusere på Fair Play på TINE Fotballskole.
 • ... at både trenere og deltakere skal bruke TINE Fotballskole T-skjorter alle dager.
 • ... å benytte TINE-produkter under servering. Det er også lurt med frukt i løpet av dagen.
 • ... å minne deltakerne på å drikke mye vann!
 • ... at våre trenere er engasjerte og viser gode holdninger! Trenerene og andre skal gi oppmuntringer til alle deltakerne.

Siste dag

 • Skriv ut diplomer.
 • NB! Dersom barna får ballene med seg hjem etter fotballskolen: husk å informere om dette.

Etter fotballskolen

 • Betale ut honorar/lønn til trenere.
 • Skriv ut attester til trenere og andre frivillige. Fokus på mulighet for å få "jobberfaring".
 • Evaluering av TINE Fotballskole - fra klubben selv, til trenerene og deltakerer/foreldre. Tips: Bør sendes ut innen en uke etter endt arrangement.
 • Husk at du på tinefotballskole.no finner nyttige tips og verktøy som du kan bruke til planleggingen og gjennomføringen av din TINE Fotballskole.
 • Som arrangør av TINE Fotballskole får klubben tilgang til TINE-materiell og ulike verktøy. TINE og NFF er opptatt av gjennomgående høy kvalitet på TINE Fotballskole og det stilles derfor noen krav som arrangører må oppfylle.