Stor jenteandel på TINE Fotballskole

Hos Gimse IL er det stor andel av kvinnelige trenere. | Foto: NFF

TINE Fotballskole har stadig flere kvinnelige trenere. Et godt eksempel på det er Gimse IL.

Siden det startet for tjue år siden har TINE Fotballskole vokst stort, til rundt 450 arrangørklubber og 70 000 barn i aktivitet. Ett av fokusområdene er større jenteandel. Dette har økt i takt med andelen kvinnelige trenere. Mange arrangører melder om minst 40 prosent jenteandel blant deltakere og trenere. 

Et av de virkelige gode eksemplene er Gimse IL. I området rundt klubben spiller 64 prosent av alle jenter i alderen 6-12 fotball, og veldig mange av disse deltar også på klubbens TINE Fotballskole. 

Om andelen jentedeltakere er høy er ikke andelen kvinnelige trenere noe mindre imponerende. Hele 80 prosent av trenerne er jenter.

- Vi rekrutterer trenere til TINE Fotballskole fra de eldre lagene våre og spesielt fra jentesiden. Mange av disse har treningslære på Melhuus videregående skole, og har orden på øktene, forteller Erik Olsen, leder av TINE Fotballskole hos Gimse IL. 

Fokuserer på likeverdig tilbud

Av klubbens nesten 400 spillere utgjør jentene rundt 40 prosent. Klubbens fokuserer på likeverdig tilbud for jentene og guttene i klubben.

- Vi gjør det likt på jente- og guttesiden når vi fordeler treningstider og ressurser. Det medvirker til at vi klarer å beholde jentene og utvikle dem, forteller Olsen. 

Andrè Paulsen, fagansvarlig for TINE Fotballskole i NFF, besøkte klubben på fjorårets fotballskole. Han er glad for den store andelen av kvinnelige trenerne i Gimse IL TINE Fotballskole.

- En god TINE Fotballskole bør ha minimum 40 prosent jenter som trenere. Vi ønsker flere jenter som trenere fordi jentene i klubbene selv ønsker oppgaver og ansvar, og fordi vi ønsker flere jenter/kvinner i trenerrollen. De er veldig gode idoler og rollemodeller for de unge spillerne. Dette fører til bedre rekruttering av jentespillere, sier Paulsen. 

- Andre kan lære av Gimse

De fleste fotballskolene arrangeres enten i slutten av juni eller i august. Paulsen håper andre klubber nå kan lære av Gimse IL

- Erfaringen er at jentene er gode pedagoger og trenere, og det trenger vi flere av. Jenter som er trenere får sterkere tilhørighet til klubben, noe som gjør at de fortsetter å spille fotball.  Klubbene bør også være bevisst muligheten til å trekke de unge trenerne under TINE Fotballskole inn som trenere og hjelpetrenere rundt klubbens yngre lag, sier Paulsen. 

 Jentene på fotballskolen stortrivdes også under TINE Fotballskole. 

- Her får vi masse tid til å øve og spille fotball. Og så får vi også keepertrening, som det ikke er så mye tid til under de vanlige treningene med laget, forteller Anniken Knutsen. 

- Og så er det spennende å ha andre trenere enn det vi har på klubbtreningene, sier en smilende Helene Åmot Olsen. 

Fotballfaglig dyktige og gode rollemodeller

Beskrivelsene av de kvinnelige trenerne er også gode. Omsorgsfulle, flinke til å finne på nye tung, gode til å bygge opp deltakerne og gode pedagogiske var noen av beskrivelsene. 
- Kvinnelige trenere er fotballfaglig dyktige og gode rollemodeller, som har bidratt til økt antall jentedeltakere på TINE Fotballskole, sier Erik Olsen. 

Under TINE Fotballskole fikk også Gimse IL besøk av to av klubbens tidligere spillere. Ingrid Syrstad Engen (nå LSK Kvinner og A-landslaget ) og Maiken Bakke (nå Grand Bodø) kom på besøk. Det var populært deltakerne, som flokket seg rundt de to toppspillerne. 
- Vi leverer to spillere i året til Toppserien og 1.divisjon. Ingrid Syrstad Engen er en profil som norsk fotball kommer til å se og høre mye om fremover, forteller en tydelig stolt Erik Olsen. 

Og med så høy jentedeltakelse er det nok håp om at flere toppspillere utvikles i Gimse IL i tiden fremover.