Stadig flere jenter på TINE Fotballskole

Resultat fra evalueringen, viser at flere klubber nådde målet og hadde minst 40 prosent jenteandel på sine TINE Fotballskoler i fjor. Videre ser vi at jenteandelen på TINE Fotballskole ligger nå på 30 prosent. Det er Andrè Paulsen, Fagansvarlig for TINE Fotballskole i NFF veldig glad for.

 – At jenteandelen øker er svært godt nytt. Målet om 40 prosent jenter på TINE Fotballskole er innenfor rekkevidde for mange, og viser at utviklingen definitivt går i riktig retning. Ut ifra besvarelsen på evalueringen som er sendt ut, ser det ut til at fotballskolene har hatt minst 30 prosent jentetrenere, noe som er ekstra gledelig. Vi ser at andelen kvinnelige trenere også øker jenteandelen blant deltakerne, så dette er viktig, sier Andrè.

Også fokuset på Fair play har gitt svært gode resultater. Evalueringene som arrangørklubbene har gjennomført viser nemlig at 94 prosent av dem hadde ekstra fokus på nettopp Fair play, og at 73 prosent benyttet seg av materiellet som ble laget.

I 2017 ønsker NFF og TINE også å ha fokus på å øke andelen jentedeltakere og jentetrenere, fokus på Fair play og ikke minst fokus på kost og ernæring

 

Dette viser undersøkelsen:

  • 41% hadde tiltak for å rekruttere jentene inn i klubben etter TINE Fotballskole
  • En trener per seks barn gir god trenertetthet og god oppfølging av barna under fotballskolen
  • Nesten 60% av arrangørene tilbyr skolering av trenerne gjennom eget opplegg. 35% er tilbudt Grasrottrener-kurs og 36% Barnefotballkvelden.
  • 26% svarte ja på spørsmålet om at de hadde tilbud for utviklingshemmede – men 16% opplevde at ingen meldte seg på. NFF og TINE vil i år hjelpe klubbene med å synliggjøre tilbudet ytterligere.
  • Opp mot 80% av ansvarlige for TINE Fotballskole bruker treningsøkta.no – bla. for å finne øvelser, informasjon og E-læringskurs. 

Kommentarer

Legg igjen din kommentar