Jenterevolusjon hos Ørland

Fotballpresident Terje Svendsen var imponert over det han fikk se av jentesatsingen på TINE Fotballskole hos Ørland.

Ørland Ballklubb er en suksesshistorie når det kommer til jenterektuttering. Fra å være en klubb med bare gutter har de virkelig satset på jentene de siste årene. Det gjelder også på TINE Fotballskole, der samtlige jenter nå har kvinnelige trenere.
- Vi har en bra satsing på jentefotballen, men det tar tid. Det handler om å få med flere jenter og flere kvinnelige trenere. TINE Fotballskole et av våre tiltak for å få til dette. Vi har et "Alle jenter på banen"-prosjekt der fotballskolen er en del av det, sier Jan-Roar Saltvik i Ørland Ballklubb.

100 prosent med kvinnelige trenere

Saltvik, som også er daglig leder i NFF Trøndelag, forteller at klubben har tatt store steg de siste årene.
- For 30 år siden var Ørland kun et herrelag, for 20 år siden var det kun et herrelag og et guttelag, mens for 10 år siden begynte jentefotball å komme i gang, forteller han.

Under TINE Fotballskole fikk de også storfint besøk av fotballpresident Terje Svendsen der de stolt kunne vise frem det gode arbeidet som er lagt ned. Saltvik forteller om flere tiltak knyttet til jentefotball.
- Vi tok blant annet halv pris for jenter og jentene hadde 100 prosent med kvinnelige trenere på sine grupper. Til TINE Fotballskole rekrutterer vi fra J17 og senior. En del av disse var med på NFF Grasrottrener delkurs 1, som var forhåndskurset for å være med på fotballskolen. De fikk også oppfølging av trenerveileder underveis i fotballskolen, sier han.

Imponert fotballpresident

Saltvik er selv trenerveileder i NFFs trenerutdanning og følger opp trenerne på TINE Fotballskole og tror trenerrollen gir mersmak hos mange som får prøve seg på fotballskolen.
- Man ser etter denne helgen at flere ønsker å være med som trenere. Vi bruker dette som en utviklingsarena med oppfølging underveis, sier Saltvik.

Det var også stor stemning blant deltakerne underveis.

- Denne helgen ble veldig bra, noe vi også fikk gode tilbakemeldinger på, forteller Saltvik.

Fotballpresidenten var også tydelig imponert over innsatsen Ørland har lagt ned.
- Ørland BK viser at en bevisst strategi for å øke andelen jenter, både spillere og trenere, gir effekt. Den høye andelen kvinnelige trenere på fotballskolen viser at jentene vil ta trenerrollen, bare de får muligheten. Jentene er gode rollemodeller som trenere, og vi ser at de ofte bidrar til flere jentedeltakere, sier Svendsen.

- Ørland er et godt eksempel på hvordan man kan lykkes med dette og det er flott å være tilstede under deres fotballskole, fortsetter han.

Fokus på kultur og holdninger

Men selv om Ørland har tatt tak når det gjelder jenterekruttering er ikke Saltvik i tvil om jobben ikke er fullført.
- Det fortsatt en lang vei, vi trenger flere jenter. Vi må fortsette å fremsnakke og gi det plass i klubbhverdagen. Dette er relevant eksempel for lederskap. Det starter en retning med kultur og holdninger. I Ørland har vi en styreleder som er kvinne og vi har et damelag i 4.divisjon. Vi har drøyt 100 jentespillere, som utgjør 37 prosent av klubbens spillere, sier han.

Hva er dine tips til andre klubber som ønsker flere jenter til klubben?
- Det er tre punkter vi ser på som viktige. For det første er det verdier og holdninger i lederskap og gi jenter samme muligheter som guttene. For det andre å etablere et senior damelag, det gir jentene muligheten til å spille lenger og vise at de har muligheten til det i klubben, og for det tredje utdanne kvinnelige trenere, avslutter Saltvik.