Navnleken

Sjef over ballen

Tid

15 min

Organisering

 • Spillerne danner en sirkel
 • En av spillerne har ballen
 • Spilleren slår ballen og roper navnet til spiller som mottar ballen
 • Denne spiller ballen videre og roper den nestes navn
  osv

Hva lærer du?

 • Mottaksteknikk, innside/utside
 • Møte ball/ avdempe pasningen
 • Legge til rette med første touch for pasning på andre touch

Tips

 • Større sirkel
 • Flere baller
 • Slå høyere pasninger

Vendingsøvelse 2 og 2

Sjef over ballen

Tid

15 min

Organisering

 • Alle med en ball hver, to og to rett ovenfor hverandre
 • På signal begynner man å føre mot hverandre. Når spillerne møtes ca på midten vender de og fører ballen tilbake til start

Hva lærer du?

 • Innlevelse
 • Når vender jeg – avstand?
 • Hva slags type vending bruker jeg?
 • Ballkontroll, mange touch nærme seg selv

Tips

 • Varier avstanden mellom utgangsposisjonen
 • Utfordre spillerne på tempo og tempovariasjon
 • Legg evt. føringer for hva slags type finter spillerne skal bruke

Sjørøver

Sjef over ballen

Tid

15 min

Organisering

 • Alle med en ball hver, to og to rett ovenfor hverandre
 • På signal begynner man å føre mot hverandre. Når spillerne møtes ca på midten vender de og fører ballen tilbake til start

Hva lærer du?

 • Innlevelse
 • Når vender jeg – avstand?
 • Hva slags type vending bruker jeg?
 • Ballkontroll, mange touch nærme seg selv

Tips

 • Trener gir instruksjoner rundt hva slags type vending, føring og eventuelt en bestemt fot spillerne skal benytte
 • Varier tempo

Vende på signal

Sjef over ballen

Tid

15 min

Organisering

 • Alle spillerne med en ball hver innenfor en firkant (ut i fra antall)
 • Trener knytter eksempelvis tall 1,2,3,4 til bestemte typer vendinger
 • Spillerne fører ballen kontrollert rundt og på signal fra trener så vender man

Hva lærer du?

 • Orientering – vet jeg hva som er rundt meg?
 • Tett ballkontroll hele veien, mange berøringer
 • Tempo ut av vendinga

Tips

 • Lag firkanten større/mindre
 • Ha flere spillere på trangere områder

Mottak - pasning

Spille med og mot

Tid

15 min

Organisering

 • Man stiller opp to rekker mot hverandre. Fremste spiller over til den fremste på den andre siden og løper over og stiller seg bakerst i motsatt rekke

Hva lærer du?

 • Kontrollavstand en til en og en halv meter foran deg ved førsteberøring
 • Treffpunkt på ball, retning på pasning

Avslutningssirkel

Sorteringstrening

Tid

15 min

Organisering

 • 4-6 spillere server fra forskjellige vinkler til spillere som skal avslutte etter en vending så sørg for at vi har vinkler i forhold til det
 • Gjerne spill opp mest mulig feilvendt
 • Med en gang en har avsluttet kommer ny spiller og gjør seg klar
 • Spilleren som har avsluttet henter ball og gir tilbake til serveren

Hva lærer du?

 • Kroppsfinte før vending
 • Ha oversikt bak meg
 • Vende så vi tilrettelegger for avslutning
 • Bruk begge bein

Tips

 • Legg føringer for hvordan servene skal være, i luft/langs bakken
 • Varier avstanden til mål
 • Touchbegrensning
 • Legg inn passiv motstander i rygg