Navneleken

Sjef over ballen

Tid

15 min

Organisering

 • Spillerne danner en sirkel
 • En av spillerne har ballen
 • Spilleren slår ballen og roper navnet til spiller som mottar ballen
 • Denne spiller ballen videre og roper den nestes navn
  osv

Hva lærer du?

 • Mottaksteknikk, innside/utside
 • Møte ball/ avdempe pasningen
 • Legge til rette med første touch for pasning på andre touch

Tips

 • Større sirkel
 • Flere baller
 • Slå høyere pasninger

Vendingsøvelse to og to

Sjef over ballen

Tid

15 min

Organisering

 • Alle med en ball hver, to og to rett ovenfor hverandre
 • På signal begynner man å føre mot hverandre. Når spillerne møtes ca på midten vender de og fører ballen tilbake til start

Hva lærer du?

 • Innlevelse
 • Når vender jeg – avstand?
 • Hva slags type vending bruker jeg?
 • Ballkontroll, mange touch nærme seg selv

Tips

 • Trener gir instruksjoner rundt hva slags type vending, føring og eventuelt en bestemt fot spillerne skal benytte
 • Varier tempo

Finte - dribleøvelse

Sjef over ballen

Tid

15 min

Organisering

2 og 2 sammen med 1 ball hver. Start å føre samtidig mot hverandre, når vi møtes passerer vi hvernadre hver vår vei uten å kollidere

Hva lærer du?

 • Når og hvordan sette i finta i forhold til avstand til 'motspiller'
 • Hva slags finte (høyre/venstre - oversteg - etc) bruker jeg når?
 • Ballkontroll, korte touch
 • Rolig inn - hurtig ut

Tips

 • Varier avstanden mellom utgangsposisjonen
 • Utfordre spillerne på tempo og tempovariasjon
 • Legg evt. føringer for hva slags type finter spillerne skal bruke

Avslutninger 1 mot 1 - først på ball

Scoringsøvelse

Tid

15 min

Organisering

Spillere starter på hver side av treneren. Treneren spiller pasning ut i spillområdet. Spillerne kjemper om ballen og dribler forbi hverandre for å komme til avslutning

Hva lærer du?

 • Akselrasjon
 • Ta med ballen i fart
 • Ballkontroll - føre ballen med foten lengst bort fra motspiller
 • Retningsendring og finter
 • Ulike skuddvarianter på kort avstand

Tips

 • Varier avstander