Mobakken Idrettsplass

Borgen Idrettslag Sarpsborg
www.borgen-il.no

Mobakken Idrettsplass
Parkveien 30, 1739 BORGENHAUGEN

Praktisk informasjon

24.06.2019 - 27.06.2019
09:00 - 15:30

Deltakeravgift
kroner 950

Søskenmoderasjon
350

Alder
6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12 år

Påmeldingsfrist
21.06.2019

Kontaktperson

Beatrice Hammerstad

91587815

Instruktører

Beatrice Hammerstad

Ansvarlig instruktør