Våganes gress

VåganesFK
www.våganesfk.no

Våganes gress
Våganessvingen 5c, 4052 RØYNEBERG

Praktisk informasjon

24.06.2019 - 28.06.2019
09:00 - 15:00

Deltakeravgift
kroner 1000

Søskenmoderasjon
ja, maksbeløp er 1500 kr

Alder
7, 8, 9, 10, 11 og 12 år

Påmeldingsfrist
31.05.2019

Kontaktperson

Svein Arne Svilosen

48253116

Instruktører

Einar Angeltveit

Ansvarlig instruktør