Grus- og gressbane ved Pasvik Folkehøgskole

Pasvik Hauk
www.pasvikhauk.no

Grus- og gressbane ved Pasvik Folkehøgskole
Pasvik folkehøgskole, 9925 SVANVIK

Praktisk informasjon

14.06.2019 - 16.06.2019
17:00 - 15:00

Deltakeravgift
kroner 750

Hvem kan delta?
Krav til klubbtilhørighet, men dersom klubben ikke kan stille med eget lag, får deltakere spille sammen med andre lag.

Alder
11 og 12 år

Påmeldingsfrist
10.04.2019

Kontaktperson

Angjerd Toreid

45281389

Instruktører

Anne-Cathrine Lunøe

Ansvarlig instruktør