Gjennomføring av årets TINE Fotballskole

Vi gleder seg til nok et år med gjennomføring av TINE Fotballskole! Vi lever fremdeles med koronaregler og det blir også i år gjennomføring med retningslinjer. Her finner dere retningslinjene utarbeidet av Norges Fotballforbund.

Vi gleder oss til årets gjennomføring av TINE Fotballskole og ser frem til å se både store og små finne ballgleden på banen igjen i løpet av våren og sommeren. Nedenfor har vi samlet retningslinjene og tiltakene Norges Fotballforbund har utarbeidet i forbindelse med korona pandemien vi fremdeles står i.

Se hele NFF sin koronahåndbok HER.

 

Endelig er det tid for fotballskoler igjen. Grunnleggende så gjelder regelen om avstand i samnfunnet under pandemien, men myndighetene har definert følgende:

Arrangement kan gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for:

Personer under 20 år som deltar på aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning, andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, og de som står for arrangementene

Regler

Antall deltagere:

 • 300
 • I dette tallet regnes spillere.
 • I dette tallet regnes ikke ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet.

Unntaket om avstand gjelder gjennom hele fotballskolens varighet og inkluderer:

 • Aktivitet på og utenfor banen.

 

Anbefalinger

Gruppestørrelse

 • Inntil 30 spillere

Grupper

 • Arrangør anbefales å sette faste grupper og holde på disse gjennom hele arrangementet. Dette gjelder også trenerne som følger gruppene.

Avstand

 • Gruppene skal være separate gjennom hele arrangementet også bespisning. Arrangør bør legge til rette for at det er nok plass både på anlegget ved fotballaktivitet og særlig ved bespisning og pauser. 

Jevnlig rengjørin av garderober og toalett. 

 

Arrangementsmal

Arrangementsmalen er en veileder for utarbeidelse av en arrangementsmanual for planlegging og gjennomføring av klubbens egen TINE Fotballskole. Arrangementsmalen beskriver hvordan risiko for smitte ved arrangementer og samlinger kan vurderes, og hvilke risikoreduserende tiltak som er aktuelle

Dere finner arrangementsmalen her.

Ansvarlig arrangørs ansvar

Klubben er ansvarlig for at TINE Fotballskole gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

 1. Idrettslaget bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon til trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte i god tid før oppstart av aktivitet eller arrangement.
 2. Idrettslaget må vurdere hvor mange trenere/instruktører/frivillige som er nødvendig for å kunne gjennomføre aktiviteten og samtidig ivareta anbefalte smitteverntiltak, både ved ankomst/avreise, under aktiviteten og ved toalettbesøk/håndvask. Aktiviteter som involverer barn eller personer med spesielle behov krever flere ressurser.

Les mer i Helsedirektoratets veileder for smittevern for idrett (covid-19)

Verktøy for risikovurdering

For alle arrangementer, må gjennomføring planlegges for å sikre god smittevernhåndtering. Dersom du planlegger et arrangement med inntil 200 personer, er det opp til deg som ansvarlig arrangør å avgjøre hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes. Det er også opp til deg å avgjøre om det er forsvarlig å avholde arrangementet. Derfor er det viktig at du setter deg inn i gjeldende råd for smittevern. Som et hjelpemiddel for arrangører har Helsedirektoratet laget en tabell for risikovurdering ved planlegging for organisert aktivitet.

Tabellen finner du i Helsedirektoratets veileder for smittevern

Etabler en gjennomføringsplan

Hvis man etter risikovurdering bestemmer seg for å gjennomføre arrangementet, bør man lage en gjennomføringsplan som reduserer risiko for smitte.

Les mer i Folkehelseinstituttets råd om gjennomføringsplan

Antall deltakere

Det er pr 07.juni 2021 tillatt med arrangementer med opptil 200 personer i nasjonalregler, husk at det kan være egne lokale regler avhengig av smittesituasjonen. 

Les mer under Folkehelseinstituttets råd og tiltak for arrangementer og samlinger

Smitteforebyggende tiltak

Det gjøres mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smittespredningen. Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset TINE Fotballskole. Formålet med rådene fra Helsedirektoratet er å redusere risiko for smitte med covid-19. De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 • Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Les mer i Helsedirektoratets veileder for smittevern

Sjekkliste for godt smittevern

Tiltak for å sikre godt smittevern står sentralt ved gjennomføring av TINE Fotballskole. En sjekkliste for godt smittevern finner du i Helsedirektoratets veileder for smittevern