Gjennomføring av årets TINE Fotballskole

Vi gleder seg til nok et år med gjennomføring av TINE Fotballskole! Vi lever fremdeles med koronaregler og det er mulig at også årets gjennomføring vil ha egne retningslinjer for gjennomføring. Her finner dere retningslinjene utarbeidet av Norges Fotballforbund.

Vi gleder oss til årets gjennomføring av TINE Fotballskole og ser frem til å se både store og små finne ballgleden på banen igjen i løpet av våren og sommeren. Nedenfor har vi samlet retningslinjene og tiltakene Norges Fotballforbund har utarbeidet i forbindelse med korona pandemien vi fremdeles står i.

Se hele NFF sin koronahåndbok her.

Arrangementsmal

Arrangementsmalen er en veileder for utarbeidelse av en arrangementsmanual for planlegging og gjennomføring av klubbens egen TINE Fotballskole. Arrangementsmalen beskriver hvordan risiko for smitte ved arrangementer og samlinger kan vurderes, og hvilke risikoreduserende tiltak som er aktuelle

Dere finner arrangementsmalen her.

Ansvarlig arrangørs ansvar

Klubben er ansvarlig for at TINE Fotballskole gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

 1. Idrettslaget bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon til trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte i god tid før oppstart av aktivitet eller arrangement.
 2. Idrettslaget må vurdere hvor mange trenere/instruktører/frivillige som er nødvendig for å kunne gjennomføre aktiviteten og samtidig ivareta anbefalte smitteverntiltak, både ved ankomst/avreise, under aktiviteten og ved toalettbesøk/håndvask. Aktiviteter som involverer barn eller personer med spesielle behov krever flere ressurser.

Les mer i Helsedirektoratets veileder for smittevern for idrett (covid-19)

Verktøy for risikovurdering

For alle arrangementer, må gjennomføring planlegges for å sikre god smittevernhåndtering. Dersom du planlegger et arrangement med inntil 200 personer (dagens regler pr. 12.januar 2020), er det opp til deg som ansvarlig arrangør å avgjøre hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes. Det er også opp til deg å avgjøre om det er forsvarlig å avholde arrangementet. Derfor er det viktig at du setter deg inn i gjeldende råd for smittevern. Som et hjelpemiddel for arrangører har Helsedirektoratet laget en tabell for risikovurdering ved planlegging for organisert aktivitet.

Tabellen finner du i Helsedirektoratets veileder for smittevern

Etabler en gjennomføringsplan

Hvis man etter risikovurdering bestemmer seg for å gjennomføre arrangementet, bør man lage en gjennomføringsplan som reduserer risiko for smitte.

Les mer i Folkehelseinstituttets råd om gjennomføringsplan

Antall deltakere

Pr. 12.januar 2020 er det tillatt med arrangementer med opptil 200 personer, husk at det kan være egne lokale regler avhengig av smittesituasjonen. Vi tar forbehold om at 1 meter mellom personer som ikke tilhører samme husstand må opprettholdes.

Les mer under Folkehelseinstituttets råd og tiltak for arrangementer og samlinger

Smitteforebyggende tiltak

Det gjøres mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smittespredningen. Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset TINE Fotballskole. Formålet med rådene fra Helsedirektoratet er å redusere risiko for smitte med covid-19. De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 • Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Les mer i Helsedirektoratets veileder for smittevern

Sjekkliste for godt smittevern

Tiltak for å sikre godt smittevern står sentralt ved gjennomføring av TINE Fotballskole. En sjekkliste for godt smittevern finner du i Helsedirektoratets veileder for smittevern 

Fotballens koronavettregler

 • Det skal være en definert ansvarlig ved all organisert trening som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
 • Maks 20 spillere per gruppe. Det bør være en leder tilstede per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
  • Maks 10 spillere per gruppe for aldersgruppen 6-9 år 
 • Alltid en meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Det er tillatt å heade, samt å ta på ballen med hendene
 • Ballen bør rengjøres mellom hver økt
 • Kjegler og annet utstyr bør rengjøres før og etter hver treningsøkt
 • Felles garderober skal ikke benyttes
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten