tine.no

Med tanke på den siste tids utvikling av Covid-19/ Omikron varianten og alle konsekvenser pandemien fører med seg, må finale-helgen flyttes.

Konkurransen er godt planlagt, og skal bli den beste versjonen finale-helgen «ever». Arrangørene følger gjeldende råd og anbefalinger fra regjeringen, FHI og lokale smittevernmyndigheter. Derfor er det i dag bred enighet blant de involverte arrangørene, om å flytte finale-helgen til 29-30.april 2022, på Jåttå vgs i Stavanger.

Alle involverte lag vil bli fulgt opp av konkurransens arrangør, og informasjon vil bli delt på www.nkl.no, www.tine.no/tine-matcup og på NKLs Facebook.

Vi ønsker at alle skal vite at denne avgjørelsen er et viktig bidrag til samfunnets dugnad for å redusere smitten, redusere mobilitet og mindre sosial nærkontakt. Alle involverte skulle gjerne gitt de unge deltagerne en stor opplevelse, i en vanskelig tid og håper vi kan gjennomføre finale-helgen i april.